Biyogaz bir biyolojik sürecin (anaerobik sindirim) ürünüdür. Hayvansal atıklardan tarım-endüstri şirketleri tarafından üretilen atıklara kadar çok çeşitli organik sıvı ve katı malzemeler kullanılarak üretilebilir. 

Tesise giren malzemeler, oksijenin bulunmadğı bir ortamda  aşamalı bir bozunma işleminden geçer ve yüksek miktarda metan gazı (biyogaz) oluşur. Gazlaştırma için kullanılan malzemelerin kalitesi ne kadar iyiyse, elde edilen biyogazın özellikleri de o kadar iyi olur:  Mérieux NutriSciences, biyogazın kalitesini belirlemek için üretiminde kullanılan malzemelere ilişkin test hizmetleri sunmaktadır. 

Latest News
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!