pmd_identification_unknown_impurities.jpg

Farmasötik safsızlıkların tespiti, ilaç geliştirme sürecinde kritik öneme sahiptir. Burada amaç, tıbbi maddeler ve ürünlerde bulunan belirli bir konsantrasyonunun üzerindeki bilinmeyen farmasötik safsızlıkların kimyasal yapılarını tümüyle açığa kavuşturmaktır. 

Toksikolojik içerimleri tespit etmek ve bir safsızlığın nasıl oluştuğunu anlamak, o safsızlığın  kimyasal yapısının bilinmesini gerektirir. Ayrıca oluşum mekanizmasının bilinmesi, sentetik kimyasal proseslerin geliştirilmesi ve ilaç formülasyonunun safsızlığı azaltacak yada tamamen ortadan kaldıracak şekilde optimize edilmesi açısından kritiktir.

 

Mérieux NutriSciences, aşağıda belirtilen aletler kullanarak farmasötik safsızlıkların tespiti konusunda çeşitli yaklaşımlar ve stratejiler önermektedir:

  • LC‐ HRMS
  • GC‐HRMS
  • 1H /13C - NMR

Latest News
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...