we_waste_water.jpg

Sanayi ve evsel atıklar, yaygın olarak atık sular olarak bilinirler, hem suyun hem de toprağın kirliliği için potansiyel bir kaynaktır.

Onların izlenmesi ve tedavisi, insan sağlığının güvenliğini ve çevreye saygılı olmasını sağlar. Mérieux NutriSciences, atık suların izlenmesi ve tedavisi planlarını desteklemek için bir dizi numune alma hizmeti ve analiz sunar. Analizler, kaliteyi kontrol etmek için endüstriyel ve evsel atıkların karakterizasyonunu ve uluslararası çevre standartlarına ve yönergelere uyumu içermektedir. Hizmetler ayrıca balık, mikrotoks, mikro kabuklular (Daphnia similis), deniz yosunları vb. gibi akut ve kronik toksisite gibi ekolojik toksikolojik analizleri içerir.

16 Mayıs 2019
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri Etkinliği’ne katılarak Gıda Mühendisi adayı gençlerle tecrübele...