Çevresel İzleme Programı (EMP)

Çevresel İzleme Programı, gıda güvenliği risklerinin bertaraf edilmesi ve olası ürün geri çağırmalarının engellenmesi için, bugün gıda güvenliği yönetim sistemlerinin en temel ögesi haline gelmiştir. 

Uzun yıllar üründeki biyolojik tehlikelere ve ürün analizlerine odaklanan gıda sanayi, artık ürün güvenliğinin üretim alanları ve ekipmanlar- personel gibi ortam şartlarından kaynaklanan bulaşmalarla direkt ilgili olduğu aşamasına gelmiştir. Mérieux NutriSciences TürkiyeÇevresel İzleme Programı uygulamalarının yaygınlaştırılması için, eğitim, webinar, test ve danışmanlık faaliyetleri ile sanayiye destek olmaya çalışmaktadır.

Çevresel İzleme Programı Nedir?

Çevresel izleme, gıda ürünlerinin (veya gıda ambalajlarının) üretildiği ortamda, bozulmaya neden olan ve/veya hastalık yapıcı mikroorganizmaların (patojenler) aranıp bulunması ve bertaraf edilmesine yönelik bir programdır. Programda öncelikle numune alımı yapılacak alanlar belirlenir, sonra hangi mikroorganizmaların takip edileceğine karar verilir, test metotları ve sıklığı, kabul kriterleri ve bir kontaminasyon durumunda düzeltici aksiyonlar programın diğer ögeleridir.

Gıda Güvenliği Standartlarında Çevresel İzleme

GFSI onaylı standartlarda ve Amerika’daki gıda güvenliği sistemlerinde, Çevresel İzleme Programı daha yoğun olarak talep edilmektedir.

“(…)  güvenli gıdalar üretmek için gereken sistemi kurar”. (ISO 22000)

“(…) yeterli çevresel izleme programlarını kurup devam ettirir..” (BRC 2.2.1)

“(…)  üretim çevresinin ürün gıda güvnliği ve kalitesi üzerinde negative bir etkisi olup olmadığını değerlendir..”. (IFS 4.6.1)

“(…) yüsek rikli ürünler için çevresel izleme programları uygular(…)”. (SQF 9.7.3)

Çevresel İzleme Programı’nın faydaları nelerdir?

Gıda üretim alanları, mikroorganizmaların yaşaması ve gelişmesi için son derece uygun alanlardır. Mikroorganizmalar üretim alanlarına, girdi malzemeler (hammadde & ambalaj), su, giderler, hava, personel veya zararlılar yoluyla bulaşabilirler. Gıda üreticileri, ön gereksinim programları ve HACCP Prensipleri gereği mikrobiyolojik riskleri kontrol altına almaya çalışırlar. Mikrobiyolojik tehlikelerin tanımlanması, üretim alanı ve ortam - çevre temizlik programlarını ön plana çıkarmıştır. Fakat çevresel mikroorgazma yükünün, gıda güvenliği ve tüketici sağlığı üzerindeki etkileri daha sonra fark edilmiştir.

Çevresel izleme programlarının faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Patojenleri kontrol altına almak
 • Mikroorganizmaların yerleştiği yerler ve köşeleri keşfedebilmek
 • Bir kontaminasyon oluştuğunda aksiyon alabilmek
 • Gıda güvenliği sisteminin doğrulanması
 • Temizlik ve sanitasyon planlarının doğrulanması
 • Ürün gıda güvenliği risklerinin bertaraf edilmesi ve olası ürün geri çağırmalarının engellenmesi

Çevresel İzleme Programı aşamaları?

 • Farklı birimlerde çalışan bir  EMP  takımı oluşturun.
 • Fabrika yerleşim planı ve HACCP iş akış şemalarının güncel olduğundan emin olun.
 • Analizi yapılacak birincil ve ikincil mikroorganizmaları belirleyin
 • Fabrikanızın patojen tarihçesini gözden geçirin
 • Ürün risk değerlendirmesini yapın
 • Bölgeler ve numune alım planlarını oluşturun
 • Numune alma teknikleri ve test metotlarınızı belirleyin
 • Veri analizi ve raporlama
 • Uygulamaya istikrarlı bir şekilde devam et

Alanlara Ayırma

Çevresel İzleme Programı risk değerlendirmesi easaslı bir yaklaşım sergiler, bu nedenle direkt ürünle temas eden yüzeyler, hava ve personel, programda en öncelikle dikkat edilmesi gereken alanlar olarak görülür. Bu risk değerlendirmesi yaklaşımı ile üretim alanları – fabrikalar dört ( 4) bölgeye ayrılmaktadır.

Aşağıdaki şekilde dört bölge ile ilgili örnekler verilmektedir. Her bir bölge için farklı planlar uygulanması gerekmektedir.

Alan Kontrol Konsepti

Her türlü soru ve danışmak istediğiniz konular için bize ulaşın.

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği