Biofortis Yenilik Hizmetleri

İnovatif araştırma ekibi müşteri odaklı endüstrilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Mérieux NutriSciences’ın araştırma kurumu olan Biofortis, klinik öncesi ve klinik değerlendirmeler, mikrobiyota ile alakalı araştırmalar, duyusal değerlendirmeler ve tüketici çalışmaları dahil birçok tamamlayıcı, farklılaştırma ve inovatif hizmetler sunarak gıda, beslenme, sağlık, kozmetik ve tüketici ürünleri alanlarına yenilikler sunmaktadır. Klinik ve duyusal ve tüketici alanlarını kapsayan bu yaklaşım sayesinde Biofortis Klinik Araştırma Kuruluşları alanında kendine özgün bir yer edinmeyi başarmıştır. Biofortis, aşağıda detayları sunulan çeşitli bilimsel kanıt türleri oluşturarak ürünler ve insanlar arasındaki bağı güçlendirmek için ürün geliştirme süreçleri esnasında müşterilerine yardım etmektedir:

 • Metabolik ve fizyolojik incelemeler dahil olmak üzere klinik çalışmalar alanında yüksek kaliteli hizmetler aracılığıyla gerçek ve ölçümlenen yararlılık değerlendirmeleri
 • Duyusal ve tüketici değerlendiricileri aracılığıyla tüketicilere yönelik Performans, Memnuniyet, Algılama ve Kişiselleştirme unsurlarından meydana gelen 4P yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilen değerlendirmeler
 • Farmasötik ve diğer ürünlerin tesirini belirlemek için mikrobiyota araştırma çalışmaları
 • Sağlık üzerindeki yeni etkilerin araştırılmasına yönelik pilot çalışmalar
 • Ürün lansmanlarını destekleyen nitelikteki doğrulayıcı ve onaylayıcı çalışmalar

 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Araştırma tasarımından bilimsel yayına
Çeşitli alanlarda mikrobiyota izleme: bağırsak, cilt ve ağız sağlığı
Tüm klinik çalışmalara yönelik komple hizmetler ve İyi Laboratuvar Uygulamaları-uyumlu merkezi lab
Tüketici araştırmaları ve duyusal analizleri harmanlayan kişiye özel yenilikçi çözümler
Klinik ve tüketici araştırmalarını bünyesinde toplayan ve Reçetesiz Satılan Ürünler ve OTX
Biofortis sürekli olarak ister ulusal isterse uluslararası olsun ortak çalışmaya dayalı Araştırma

Biofortis günümüzde benimsediğimiz işimize karşı olan yaklaşımımızda halen daha belirgin olan zengin bir girişimcilik tarihçesine sahiptir. Biofortis adını Fransa’nın Nantes şehrinde 2002 yılında klinik araştırma ekibi kuran Murielle Cazaubiel adlı bir girişimciden almaktadır. Kendisi, gıda ve besin takviyeleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin ilaç endüstrisinde uygulanan standartların aynısına uygun olarak klinik araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmelerini mümkün kılma hedefi ile yola çıkarak bu yönde çalışmalarına başlamıştır. Ekibi Huguette Nicod adlı ikinci bir girişimcinin hayata geçirdiği şirkete katılmıştır. Huguette, 1984 yılında, Avrupa çapında çeşitli konumlarda ürünlerini ve pazarlama stratejilerini geliştirmede üreticilere destek olma amacıyla duyusal ve tüketici araştırmaları ve çalışmaları sunma alanında Avrupalı bir öncü olan Adriant şirketini kurmuştur. Doktora derecesini tamamlayan Françoise Le Vacon adında üçüncü bir girişimci 1996 yılında kurulan ve moleküler biyoloji yöntemleri ve farmasötik ve gıda endüstrileri alanında probiyotikler ve prebiyotikler için dizileme alanında uzmanlaşmış Atlangène Applications adında bir şirketi hayata geçirmiştir. Yine alanında doktora derecesi sahibi Kevin Maki adında dördüncü bir girişimci, 2004 yılında  Provident Clinical Research (Klinik Araştırmalar) adlı şirketi Chicago’nun banliyölerinde kurmuştur. Çalışmaları gıdaların ve besinsel içerik maddelerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine yönelik kanıtlar elde edilmesine odaklanmaktaydı. Bu dört girişimci benimsedikleri değerler olan inisiyatif, dürüstlük, mükemmeliyet ve sorumluluk sayesinde kurmuş oldukları şirketleri Biofortis çatısı altında bir araya getirmişlerdir.

biofortis_history.png

Biofortis Fransa ve ABD ve ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermektedir.

 • Fransa’da Nantes yakınlarında

3 route de la Chatterie 44 800 SAINT HERBLAIN

 • Fransa’da Paris yakınlarında

2, impasse de la Noisette BP 424. 91 374 VERRIERES LE BUISSON

 • ABD Chicago’nun batı mahallesi

211 E. Lake St. Addison, IL 60101

Tel : +1.630.617.2000

 • Çin Halk Cumhuriyeti

Room 16C, NO.4, Strength Building, Lane 600, Tianshan Road, 
Şangay, 200051, Çin Halk Cumhuriyeti

123213.png

Biofortis, gıda takviyeleri, kozmetik ve ilaç endüstrileri gibi çeşitli boyutlarda endüstri segmentleri çapında faaliyet gösteren şirketlere yenilikçi ürünler arayışlarında yardımcı olmaktadır.

Biofortis, iyi klinik uygulamaları alanında deneyimli ve eğitimli kadrosunu kardiyovasküler, metabolik, eksersiz fizyolojisi, bilişsel işlev, doyma, kilo yönetimi ve duyusal araştırmalar gibi çalışma alanlarında uluslararası itibar ve tanınırlığa sahip kilit kanaat önderleri ile işbirliği içerisinde bilim insanlarından meydana gelen güçlü bir ağ ile bir araya getirmektedir.

Çalışmalarımız ve araştırmalarımız sadece Kuzey Amerika ve Avrupa’da bulunan kendi merkezlerimizde değil aynı zamanda diğer bölgelerde faaliyet gösteren ortaklarımızdan (kamu ve özel sektör) oluşan bir ağ dahilinde gerçekleştirilmektedir. 

Klinik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi

Bünyemizdeki Klinik araştırma Merkezleri ve yine kendi bünyemizde faaliyet gösteren Merkez Laboratuvarımız sayesinde, Biofortis, müşterilerimize pazar dahilinde sahip oldukları etkinliklerinin maksimize edilmesine yönelik olarak ürünlerini doğrulama imkanı tanıyan küresel ve kesintisiz bir çözüm sunmaktadır:

 • Klinik çalışmaların (pre/probiyotikler, gastroenteroloji, metabolizma, gıda bilimi...) tasarımı ve yönetimi
 • 15.000’den fazla yerel araştırma katılımcıdan oluşan veri tabanı
 • Özellikle metabolizma, gastrointestinal rahatsızlıklar, pediatri alanında pratisyen hekim ve uzman hekimlerden meydana gelen etkili bir ağ ve özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli işbirlikleri;
 • Rutin kullanım dahilinde yer alan 200’den fazla parametreye sahip Avrupa’da bulunan dahili bir Merkez Laboratuvarı aracılığıyla metabolik ve fizyolojik incelemeler;
 • Mikrobiyota analizi (bağırsak, cilt) için NGS (Gelecek Nesil Dizileme) platformu
 • Veri yönetimi ve biyo-istatistikler.

 

Mikrobiyom analizine yönelik uzman merkez laboratuvar hizmetlerinin sunulması sonuçların yorumlanması

İnovasyon Laboratuvarı – Gelecek Nesil Dizileme Platformu

 

Klinik Araştırmalar alanında sunduğu hizmetleri desteklemek ve gelecekte sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek zorluklar ve mücadeleleri öngörebilmek ve nutrasötik bir ürünün, fonksiyonel bir gıdanın veya bir tedavinin mikrobiyom üzerindeki etkileri hakkında içgörüler sunabilmek için Biofortis bir Gelecek Nesil Dizileme (NGS) Platformu oluşturmuştur.

Taahhüdümüz, müşterilerimize mikrobiyom araştırmalarda ürün geliştirme süreçlerine destek olabilen güçlü araçlar sunmaktır. Mikrobiyom bizlerin bir parçasıdır ve Biofortis’li sağlık hizmetlerinin gelecekte de bir parçası olmaya devam edecektir.

 

Duyusal ve Tüketici Araştırma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Biofortis uzman duyusal ekibi, tüketicileri inovasyonun kalbine yerleştiren kalıcı bir anlayışla hareket ederek kesintisiz olarak yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu yenilikçi çözümler ve gerekli eğitime sahip duyusal uzmanlarımız sayesinde tüketici ürün deneyimlerinin şifrelerini çözüyor ve bu sayede ürün geliştirme ve pazarlama ekiplerinin ihtiyacı olan doğru ve net mesajları iletebiliyoruz.  

Tüketiciyi, algılarını ve tercihlerini öngörülü bir şekilde daha iyi anlayabilmek için, Biofortis, geleneksel beğenme ölçülerini aşarken “gerçek hayat” ürün deneyimlerini keşfetmek için özgün araçlar sunmaktadır. Bu araçlar tüketicilerin karar süreçlerinin altında yatan duygusal ve psikolojik unsurları anlayıp çözmemizi sağlamaktadır.

Üreticiler bu sayede doğru kararlar verebilmekte, geliştirdikleri ürünler ve pazarlama karması arasındaki bağı maksimize edebilmektedir.

Sağlık Ürünlerinde Tüketici Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Biofortis, duyusal ve tüketici araştırma ve çalışmalarını klinik araştırma bilgilerimiz ve uzmanlığımız ile harmanlayan yeni bir hizmet sunmaktadır. Reçetesiz satılan ürünler, diyabet ürünleri, farmasötik tatlandırıcılar, nikotin replasmanları (ikameleri), diyet takviyeleri ve bağımsız bir standartlar kurulu tarafından onaylanan daha dikkatli ve etik kurallara uygun insanlar üzerinde gerçekleştirilen deneylere ihtiyaç duyan diğer ürünler bu yaklaşımdan yararlanabilecek ürünler arasındadır. Müşterilerimiz bu şekilde daha çok içgörüye sahip olabilmekte ve neticesinde daha iyi bir iletişim ve başarı vaat eden bir pazar lansmanı elde edebilmektedir. 

ABD’de bulunan Biofortis’in yeni tarihli tüm yayınları ve haber bültenlerine erişim için lütfen burayı tıklayınız.

Fransa’da bulunan Biofortis’in yeni tarihli tüm yayınları ve haber bültenlerine erişim için lütfen burayı tıklayınız.

Herhangi bir konuda bilgi edinmek için lütfen bize biofortis-contact@mxns.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği