Toprak, Kayalar & Sedimentler

Mérieux NutriSciences, hidrolojik riskler alanında kontroller ile kirlenen alanların ve ekilebilir arazilerin izlenmesini desteklemeye yönelik olarak çeşitli analizler gerçekleştirmektedir. Kurumumuz, gerek organik gerekse inorganik bileşiklerle potansiyel olarak kirlenmiş toprak, çökelti ve yüzey sularından numune alım ve analiz işlemlerini gerçekleştirir. 

Analiz hizmetleri, pestisitler, ağır metaller, BTEX, PAH'ler, fenoller, PCDD'ler/PCDF'ler ve PCB'ler de dahil olmak üzere organik ve inorganik bileşiklerin kimyasal ve biyolojik analizleri İLE jeoteknik toprak sınıflamasının  yanısıra granülometre eğrileri oluşturulmaktadır.Çevre bölümümüzün  personeli, müşterinin yürürlükteki mevzuat, referans veriler veya şartnameler ile bağlantılı test sonuçlarını yorumlamasına yardımcı olur. 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

Latest News
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...