Toprak, Kayalar & Sedimentler

Mérieux NutriSciences, hidrolojik riskler alanında kontroller ile kirlenen alanların ve ekilebilir arazilerin izlenmesini desteklemeye yönelik olarak çeşitli analizler gerçekleştirmektedir. Kurumumuz, gerek organik gerekse inorganik bileşiklerle potansiyel olarak kirlenmiş toprak, çökelti ve yüzey sularından numune alım ve analiz işlemlerini gerçekleştirir. 

Analiz hizmetleri, pestisitler, ağır metaller, BTEX, PAH'ler, fenoller, PCDD'ler/PCDF'ler ve PCB'ler de dahil olmak üzere organik ve inorganik bileşiklerin kimyasal ve biyolojik analizleri İLE jeoteknik toprak sınıflamasının  yanısıra granülometre eğrileri oluşturulmaktadır.Çevre bölümümüzün  personeli, müşterinin yürürlükteki mevzuat, referans veriler veya şartnameler ile bağlantılı test sonuçlarını yorumlamasına yardımcı olur. 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

5 Aralık 2019
Şirket Haberleri
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.