Tarım Kimyasalları

Zirai mücadele araçları (bitki koruma ürünleri) ve biyosidal ürünlerin kalitesinin çevre ve insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi bulunmaktadır.

Resmi makamlardan onay alabilmek için, ürünlerin yüksek kalite standartlarını karşılaması ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir.

Mérieux NutriSciences, zirai mücadele ilaçları, biyosidaller ve kimyasalların dünya genelinde ruhsatlandırılmasına ve mevzuata uygun hale getirilmesine yönelik son derece uzman teknik ve analitik hizmetler sunmaktadır.

Güvenlik ve kalite servislerimiz, dünyanın önde gelen üreticilerine, ürünlerin güvenliği ve etkinliğini belirlemek için, laboratuvar verileri ve saha çalışmalarını da kapsayan güvenilir bilimsel veriler sağlamaktadır. Şirket, ürünlerin, başta aşağıdakiler olmak üzere kapsamlı bir dizi parametre genelinde uluslararası standartlara uymasını garanti etmektedir:   

 • Kalite kontrol ve stabilite araştırmaları
 • Fiziksel-kimyasal ve teknik özellikler 
 • Beş parti analizi ve madde karakterizasyonu  
 • Mutajenisite araştırmaları 
 • Toksikolojik araştırmalar 
 • Ekotoksikolojik araştırmalar ve çevresel akıbet ve davranış araştırmaları  
 • Biyosidal etkisi araştırmaları 
 • Ruhsatlandırma desteği ve danışmanlık 

Mérieux NutriSciences bilimsel mükemmeliyet, üst düzey kalite standartları (GLP/OECD, ISO 17025) ve iyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) göre sınıfının en iyisi hizmetler sunar.

 Avrupa yönetmeliklerinin uygulanması:

 • Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması ile ilgili 1907/2006 Sayılı (EC) Yönetmeliği
 • Biyosidallerin pazara sürülmesi ve kullanımı ile ilgili 528/2012 Sayılı (EC) Yönetmeliği
 • Bitki koruma ürünlerinin pazara sürülmesi ile ilgili 1107/2009 Sayılı (EC) Yönetmeliği

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

 • Fizikokimyasal ve Teknik Özellikler
 • Etken Maddeler ve Safsızlıkların Tayini
 • Stabilite Araştırmaları 

 

 • Beş Parti Analizi 
 • Ön Tarama Analizi
 • Madde Karakterizasyon Testi
 • Fiziksel-kimyasal & Teknik Özellikler 
 • Formüle Edilmiş Ürünlerin Teknik Özellikleri

Zirai mücadele ilaçları, biyosidaller ve diğer kimyasalların sağlığa yönelik potansiyel tehlikelerini değerlendirmek için toksikolojik testler yapabilmektedir.

 • Bakteriyel ters mutasyon testi (Ames testi) (OECD 471) 
 • In vitro memeli hücre mikro çekirdek testi  (OECD 487) 
 • In vivo memeli eritrosit mikro çekirdek testi (OECD 474)  
 • In vitro memeli hücre gen mutasyon testi - Fare lenfoma deneyi (MLA) (OECD 490) 
 • Ekotoksikoloji testleri
 • Kara Organizmaları Üzerindeki Etkiler
 • Çevresel akıbet ve davranış testleri

 

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği