Mérieux NutriSciences, benimsediği kapsamlı ve çoklu-disiplinli yaklaşımı sayesinde tüketici ürünlerinin hem kalitesi ve güvenliğinin hem de teknik özellikler veya teknik evraklar ile uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik geçerli teknik, bilimsel ve düzenleyici bir destek sunmaktadır. Hizmetler aşağıdakileri kapsamaktadır:  

 - Kimyasal, toksikolojik, fiziksel, mikrobiyolojik, performans ve duyusal özelliklerin ve doğru etiketlendirme değerlendirmeleri;

 - İddiaların doğrulanması;

 - Büyük ölçekli tüketiciler üzerindeki testlerin performansı

 - Gıda ile temas eden malzemeler, biyo-çözünebilir ve bozunabilen malzemeler hakkındaki mevzuatlar, deterjanlar hakkındaki Çevre-dostu etiket mevzuatı, REACH gibi tüketici ürünlerine tatbik edilen mevzuatların uygulanması neticesinde ortaya çıkan yükümlülük ve zorunluluklar hakkında tavsiyelerde bulunulması

 - Bilgi formları ve şartnamelere uygunluk ve etiketleme uygunluğu hakkındaki düşünce ve kanıların düzenlenmesi

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği