Mérieux NutriSciences, benimsediği kapsamlı ve çoklu-disiplinli yaklaşımı sayesinde tüketici ürünlerinin hem kalitesi ve güvenliğinin hem de teknik özellikler veya teknik evraklar ile uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik geçerli teknik, bilimsel ve düzenleyici bir destek sunmaktadır. Hizmetler aşağıdakileri kapsamaktadır:  

 - Kimyasal, toksikolojik, fiziksel, mikrobiyolojik, performans ve duyusal özelliklerin ve doğru etiketlendirme değerlendirmeleri;

 - İddiaların doğrulanması;

 - Büyük ölçekli tüketiciler üzerindeki testlerin performansı

 - Gıda ile temas eden malzemeler, biyo-çözünebilir ve bozunabilen malzemeler hakkındaki mevzuatlar, deterjanlar hakkındaki Çevre-dostu etiket mevzuatı, REACH gibi tüketici ürünlerine tatbik edilen mevzuatların uygulanması neticesinde ortaya çıkan yükümlülük ve zorunluluklar hakkında tavsiyelerde bulunulması

 - Bilgi formları ve şartnamelere uygunluk ve etiketleme uygunluğu hakkındaki düşünce ve kanıların düzenlenmesi

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

Latest News
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...