Su & Çevre

Su, organizmalar ve insan faaliyetleri için olmazsa olmaz bir unsurdur. Suyun  kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerine göre kullanım amacı belirlenir.  

Mérieux NutriSciences, uluslararası mevzuatlara ve çevre standartlarına tam bir uygunluk içinde, yüzey suları ve halkın kullanımına yönelik işlem görmüş içme sularından numune alma ve analiz etmeye yönelik analiz hizmetleri sunmaktadır. 

Kurumumuzun hizmet kapsamında ayrıca balıklar, mikrotoks, mikro kabuklular (Daphnia similis), denizyosunları vb'de akut ve kronik toksisite ölçümü  gibi eko-toksikolojik analizler de mevcuttur. 

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

Latest News
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...