Su & Çevre

Su, organizmalar ve insan faaliyetleri için olmazsa olmaz bir unsurdur. Suyun  kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerine göre kullanım amacı belirlenir.  

Mérieux NutriSciences, uluslararası mevzuatlara ve çevre standartlarına tam bir uygunluk içinde, yüzey suları ve halkın kullanımına yönelik işlem görmüş içme sularından numune alma ve analiz etmeye yönelik analiz hizmetleri sunmaktadır. 

Kurumumuzun hizmet kapsamında ayrıca balıklar, mikrotoks, mikro kabuklular (Daphnia similis), denizyosunları vb'de akut ve kronik toksisite ölçümü  gibi eko-toksikolojik analizler de mevcuttur. 

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.
16 Ekim 2019
Şirket Haberleri
Farmasötik ürünlerde nitrozamin analizleri Mérieux NutriSciences İtalya laboratuvarında devreye alındı! FDA ve EMA, kimyasal olarak sentezlenmiş aktif maddeler içeren beşeri tıbbi ürünlerinde nitro...