Su & Çevre

Su, organizmalar ve insan faaliyetleri için olmazsa olmaz bir unsurdur. Suyun  kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerine göre kullanım amacı belirlenir.  

Mérieux NutriSciences, uluslararası mevzuatlara ve çevre standartlarına tam bir uygunluk içinde, yüzey suları ve halkın kullanımına yönelik işlem görmüş içme sularından numune alma ve analiz etmeye yönelik analiz hizmetleri sunmaktadır. 

Kurumumuzun hizmet kapsamında ayrıca balıklar, mikrotoks, mikro kabuklular (Daphnia similis), denizyosunları vb'de akut ve kronik toksisite ölçümü  gibi eko-toksikolojik analizler de mevcuttur. 

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği