Klinik çalışmaların gerçekleştirilmesi & yönetilmesi

Bünyemizdeki Klinik araştırma Merkezleri ve yine kendi bünyemizde faaliyet gösteren Merkez Laboratuvarımız sayesinde, Biofortis, müşterilerimize pazar dahilinde sahip oldukları etkinliklerinin maksimize edilmesine yönelik olarak ürünlerini doğrulama imkanı tanıyan küresel ve kesintisiz bir çözüm sunmaktadır:

  • Klinik çalışmaların (pre/probiyotikler, gastroenteroloji, metabolizma, gıda bilimi...) tasarımı ve yönetimi
  • 15.000’den fazla yerel araştırma katılımcıdan oluşan veri tabanı
  • Özellikle metabolizma, gastrointestinal rahatsızlıklar, pediatri alanında pratisyen hekim ve uzman hekimlerden meydana gelen etkili bir ağ ve özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli işbirlikleri;
  • Rutin kullanım dahilinde yer alan 200’den fazla parametreye sahip Avrupa’da bulunan dahili bir Merkez Laboratuvarı aracılığıyla metabolik ve fizyolojik incelemeler;
  • Mikrobiyota analizi (bağırsak, cilt) için NGS (Gelecek Nesil Dizileme) platformu
  • Veri yönetimi ve biyo-istatistikler

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği