fsq_contract_research-clinical_research.png

Yeni bileşiğinizi veya yenilikçi gıda ürününüzü, rastgele klinik deneyler vasıtasıyla bilimsel kanıtlar üreterek destekleyebilirsiniz. Besin uzmanlığını tam klinik araştırma yetenekleri ile birleştiren şirketimiz, hem hastalık hem de hastalık dışı hedef noktalarına ilişkin ürün güvenliği, tolerans, biyoyararlanım ve etkinlik ile ilgili soruları yanıtlamayı amaçlayan gıda, muhteviyat ve besin takviyesi için biçilmiş kaftanız.  

Mérieux NutriSciences, besin, bağırsak sağlığı, obezite risk faktörü yönetimi, bağışıklık, kalp metabolizması, diyabet ve diğerlerinde klinik deneylerin tasarımında ve yürütülmesinde uzmandır.  

  • Araştırma tasarımı ve hazırlığı: dahili bilimsel uzmanlarımızın yanı sıra dış bilimsel liderle ile işbirliği halinde 
  • Araştırma uygulama: gönüllü katılımcı bulma, tek veya çok merkez yönetimi, klinik deney dokümantasyonu, biyolojik numunelerin analizi, izleme, veri yönetimi ve biyoistatistikler  
  • Araştırma sonuçlarına ilişkin bilimsel iletişim desteği: üstün kaliteli rapor, biyoistatistik, yayınlar ve tıbbi yazılar, teknik bildiriler ve sunumlar

Geçmiş performansınıza bakıldığında, kardiyovasküler, metabolik, egzersiz fizyolojisi, bilişsel fonksiyon, doygunluk, kilo yönetimi ve diğer araştırma alanlarındaki kanaat önderleri ile kapsamlı bir işbirliği görülecektir. Çeşitli çalışmalar bütünümüzün en son örnekleri lütein, biyoyararlanım, protein tüketiminin doygunluğa faydaları, besin takviyelerinin sağladığı bilişsel fonksiyon kazanımları ve belirli bileşenlerde LDL-kolesterol düşürmeyi kapsar. 

Deneyimli CRO bilim insanları ve GCP uyumlu klinik merkezleri, her proje için yaklaşımımızı uyarlayabilmemize imkan verir. Bilgileri edinir ve profesyonel olarak yönetilen klinik araştırmalardan faydalanırsınız. Genellikle diğer araştırma seçeneklerinden daha hızlı, zamanında ve bütçe dahilinde güvenilir, bilimsel olarak geçerli veriler teslim ediyoruz.

Mérieux NutriSciences, Avrupa, Çin ve ABD’de uluslararası deney yönetimi sunar. Tüm araştırma ve geliştirme hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için: (Biofortis)

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz