İthalat & ihracat

Mérieux NutriSciences, tüketici ürünlerinin ithalatçı ve ihracatçıları için geçerli bir teknik, bilimsel ve düzenleyici bir partnerdir ve kalite ve güvenlik ile ilgili global değerlendirmeler gerçekleştirmektedir; 

Diğer yandan, bu sayede ithalatçı firmalar gıda ile temas eden malzemeler hakkındaki mevzuatlar, biyo-parçalanabilen ve biyolojik olarak bozunabilen malzemeler, deterjanlar üzerindeki çevre-dostu etiketi hakkındaki düzenlemeler ve REACH gibi zorunlu ve gönüllük esasına dayalı mevzuatların uygulanması neticesinde ortaya çıkan yükümlülük ve zorunluluklar ile ilgili Mérieux NutriSciences’ın kapsamlı danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Sunulan hizmetler aşağıdakileri kapsamaktadır:

Kimyasal, toksikolojik, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal performanların değerlendirilmesi 

 

 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği