İnovasyon Laboratuvarı – Gelecek Nesil Dizileme Platformu

Klinik Araştırmalar alanında sunduğu hizmetleri desteklemek ve gelecekte sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek zorluklar ve mücadeleleri öngörebilmek ve nutrasötik bir ürünün, fonksiyonel bir gıdanın veya bir tedavinin mikrobiyom üzerindeki etkileri hakkında içgörüler sunabilmek için Biofortis bir Gelecek Nesil Dizileme (NGS) Platformu oluşturmuştur. 

Taahhüdümüz, müşterilerimize mikrobiyom araştırmalarda ürün geliştirme süreçlerine destek olabilen güçlü araçlar sunmaktır. Mikrobiyom bizlerin bir parçasıdır ve Biofortis’li sağlık hizmetlerinin gelecekte de bir parçası olmaya devam edecektir. 

5 Aralık 2019
Şirket Haberleri
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.