Evcil Hayvan Yem Analizleri

Evcil hayvan maması ürün geri çağırmaları sektör paydaşları, yasal otoriteler ve tüketiciler tarafından Gıda Güvenliği  kontrollerinin katılaştırılması çağrılarını tetiklemiştir. Evcil hayvan maması üreticileri, uygun sıcaklığın izlenmesi, ham madde tedariği, ürün tasarımı, izlenebilirlik, sanitasyon metodları sektörel en iyi uygulamalarının standartlaştırılması gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Bu ve diğer öngörülemeyen zorlukların üstesinden gelmek, evcil hayvan maması firmaları için, büyüyen küresel pazarda tüketici güveni ve sadakatini muhafaza etmenin anahtarıdır. 

Kurumumuz, evcil hayvan yemi endüstrisine  kapsamlı bir uzmanlık  hizmeti  sunmaktadır.Analitik test hizmetlerimiz  değere ve marka değerine dönüşen entegre ve sağlam kalite sistemleri ile desteklenmektedir.

Evcil Hayvan Yemlerinde Analitik Testler :

TEMEL ANALİZLER

 • Kül
 • Yağ
 • Ham Lif
 • Şeker
 • Nişasta
 • HCl'de Çözünmeyen Kül
 • Enerji
 • Diyet lifleri
 • Nem
 • Protein
 • Azotsuz özütler

 BESİN

 • Karbonhidratlar
 • Toplam, Çözünebilir ve Çözünemez  Diyet Lifi 
 • Yağ Asidi Profilleri
 • Proteinler ve Amino Asitler
 • A, C ve E   vitaminleri
 • B vitamini grubu, K PP
 • L-askorbil-2-monofosfat (Stay-C)

MİNERALLER

Aluminyum , Antimon  Arsenik, Baryum, Bizmut, Bor, Kadmiyum, Kalsiyum, Krom, Kobalt, Bakır, Berilyum, Demir, İyot, Kurşun, Lityum, Magnezyum, Mangan, Cıva, Molibden, Nikel, Fosfor, Potasyum, Selenyum, Gümüş, Sodyum, Stronsiyum, Talyum, Toryum, Kalay, Titanyum, Uranyum, Vanadyum, Çinko, Zirkonyum

BULAŞANLAR 

• Ağır Metaller  • Mikotoksinler • Pestisitler • Melamin ve Siyanürik Asit  • Alerjenler • Antibiyotikler

 KALİTE İNDİKATÖRLERİ

 • BHA / BHT
 • Histamin
 • Biyojen aminler
 • Serbest Yağ Asitleri
 • Peroksit Değeri
 • Kreiss analizi
 • Para anisidin
 • İyot Değeri
 • Azot Çözünürlük İndeksi (NSI)
 • Protein Dağılabilirlik İndeksi (PDI)
 • Tiyobarbitürik Asit (TBA)
 • Potasyum Sorbat / Sorbik Asit
 • Sodyum Benzoat/ Benzoik Asit
 • Nişasta Jelatinleşmesi / Pişmiş Nişasta
 • Suda Çözünebilir Fosfat 

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

 • PATOJENLER

Salmonella, E. coli O157, Clostridium perfringens, Bacillus Cereus, Campylobacter SPP, Pseudomonas Aeruginosa, Listeria Monocytogenes, Yersinia-Enterocolitica

 • İNDIKATÖRLER

 Aerobik Plaka Sayımı, Toplam Anaerobik Sayımı, Sülfit indirgeyen anaeroblar, Enterobacteriaceae, Maya ve Küf (2 Gün), HTEB

BİYOMOLEKÜLER ANALİZLER

 • GDO Analizleri
 • Array ve qRTPCR ile tür tayini

SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMALAR

RAF ÖMRÜ : Hızlandırılmış Çalışmalar, Yağ Acılaşması, Beslenme öğelerinin bozunması 

Challenge Çalışmaları

VERİ DEĞERLENDİRMESİ

Ham Madde Risk Değerlendirme Programı

Toplam Kalite Yönetimi (TQIM) tedarikçi, taşeron firma ve ürün performansını izlemeye yönelik internet tabanlı kumanda paneli 

Şartnamelerin  Gözden Geçirilmesi  ve Geliştirilmesi

Kalite İzleme Programı 

İTHALAT/İHRACAT HİZMETLERİ

Bakanlığın Ürüne Elkoyma Programı

EĞİTİM

Genel Eğitimler

Müşteriye Özel Firma Eğitimleri 

Online Eğitimler    

SAHA DANIŞMANLIĞI

Gıda Güvenliği Sistemi Ön Değerlendirmesi

Program Geliştirme 

Mikrobiyal Risk Değerlendirmesi

Özel Soruşturmalar

AKREDİTASYONLAR 

ISO 17025

FAPAS – Veteriner  İlaç Kalıntıları 

FAPAS – Metaller,

 FAPAS – Mikrobiyoloji

FAPAS – Kimya

Laboratuar Ürünleri – Kimya

LGC Yeterlilik – Mikrobiyoloji

 

Latest News
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!