Et Ürünleri
  • Et tür tayini (domuz aranması)
  • Et tür tayini (balık aranması)
  • Soya miktar analizi (Elisa metodu)

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz