Duyusal & Tüketici Araştırma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Biofortis uzman duyusal ekibi, tüketicileri inovasyonun kalbine yerleştiren kalıcı bir anlayışla hareket ederek kesintisiz olarak yeni yöntemler ve yaklaşımlar geliştirmektedir.

Bu yenilikçi çözümler ve gerekli eğitime sahip duyusal uzmanlarımız sayesinde tüketici ürün deneyimlerinin şifrelerini çözüyor ve bu sayede ürün geliştirme ve pazarlama ekiplerinin ihtiyacı olan doğru ve net mesajları iletebiliyoruz. 

Tüketiciyi, algılarını ve tercihlerini öngörülü bir şekilde daha iyi anlayabilmek için, Biofortis, geleneksel beğenme ölçülerini aşarken “gerçek hayat” ürün deneyimlerini keşfetmek için özgün araçlar sunmaktadır. Bu araçlar tüketicilerin karar süreçlerinin altında yatan duygusal ve psikolojik unsurları anlayıp çözmemizi sağlamaktadır. Üreticiler bu sayede doğru kararlar verebilmekte, geliştirdikleri ürünler ve pazarlama karması arasındaki bağı maksimize edebilmektedir.