Güvenlik ve kaliteli hizmetlerin ve çevre dostu çözümlerin sağlanması, Mérieux NutriSciences'ın kuruluş değerlerinden biri olduğundan, çevre konusundaki sürdürülebilirlikle ilgili uluslararası komitelerde yer alan uzmanlardan oluşan ve kendilerini bu konuların incelenmesi ve araştırılmasına adanmış özel bir bölümümüz bulunmaktadır. Bu alandaki taahhüdümüz iki ana hususu kapsar.

  • Biyolojikparçalanabilirlik ve bozunabilirlik: Bunlar, organik kirleticilerin çevre tarafından azaltılması ve uzaklaştırılmasında önemli faktörlerdir. Biyolojikparçalanabilirliğin değerlendirilmesi çevresel risk değerlendirmeleri için gerekli bir parametredir.
  • Deterjanlar Üzerindeki AB Eko-etiketi (Çevre Dostu): Bu, Avrupa çapında tanınan çevresel mükemmellikleri destekleyen ve teşvik eden gönüllülük esasına dayalı bir etikettir. Yalnızca olumsuz çevresel etkileri azaltılmış ürün ve hizmetler için bu etiket verilebilir.

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği