Bitki Koruma Ürünleri

En yaygın testlerimiz & hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz

- Fizikokimyasal ve teknik özellikler
- Aktif madde ve safsızlıkların belirlenmesi
- Stabilite çalışmaları

Beş toplu analiz
Ön tarama analizi

Madde karakterizasyonu için test

Fiziksel ve kimyasal özellikler
Formüle edilmiş ürünlerin teknik özellikleri

Zehir kimyasalları, biyosidal ürünler ve diğer kimyasalların olası sağlık risklerini değerlendirmek için toksikolojik testler.

Bakteriyel ters mutasyon testi
İn vitro memeli hücresi mikronukleus testi
In vivo memeli eritrosit mikronukleus testi
İn vitro memeli hücre gen mutasyon testi

Ekotoksikolojik testler
     Sudaki toksisite
     Karasal organizmalar üzerindeki etkileri

Çevresel kader ve davranış testleri

5 Aralık 2019
Şirket Haberleri
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.