Atık yönetiminin yasal ve bürokratik karmaşıklığı (örneklendirme planından atık sınıflandırması ile alakalı yasal olarak kesin analitik sonuçlara ve nihai varış noktasına ve/veya geri kazanım aşamalarına kadar) sahada yetenekli ve deneyimli bir tedarikçi desteği gerektirmektedir.

Atık yöneticileri ve atık sahipleri tarafından karşılaşılan cezai sorumluluk ve resmi makamların çok yönlü kontrol ve denetimleri, atık sahibi/üreticisi tarafından sağlanan önemli bilgiler ile birlikte yeterli bir analitik profilin hazırlanmasının yanı sıra üretim döngüsünün eksiksiz ve hassas tanımı ile birlikte kullanılan hammaddeleri ve güvenlik bilgi formları ve güvenlik ile ilgili hususları gerektirmektedir. Atıkların derinlemesine analizine yönelik olarak Mérieux NutriSciences ihtiyaca göre eğitim oturumları ve seminerler/konferanslar sunmaktadır. Mérieux NutriSciences ayrıca, katı atık depolama sahalarının Gözetimi ve Kontrol Planı Hakkında 13 Ocak 2003 tarihli ve 36 sayılı İtalyan Kanun Hükmünde Kararname tarafından belirlenen çevresel matrislerine yönelik kimyasal ve mikrobiyolojik örnekleme ve analiz hizmetleri sunmaktadır. Bu kararnameye göre örneklendirme ve analizlerin resmi yöntemlere göre bağımsız, yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği tasarlanmaktadır. 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Tüm Testlerimiz ve Hizmetlerimiz