Araştırma Programı

Temel bir gelişim stratejisi olarak Biofortis bilimi ve inovasyonu en yüksek önceliklerinden biri olarak belirlemiştir. 

Sadece beslenme alanında gelecekte karşılaşılabilecek zorluklar ve mücadele alanlarının ve daha geniş bir ölçekte insan sağlığının bir parçası olarak değil aynı zamanda mevcut ve gelecekteki müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmek adına Biofortis sürekli olarak, ortak çalışmaya dayalı hem ulusal hem de uluslararası Araştırma ve Geliştirme projelerine katılmakta ve hatta bu projelerde lider rolünü üstlenmektedir.

Bilimsel ekibinin uzmanlığı ve bilim insanlarından oluşan güçlü uluslararası ağı sayesinde, Biofortis, sürdürmekte olduğu faaliyetleri ile ilgili mikrobiyom ve insan patolojileri üzerindeki etkisini ortaya koyan araştırmalar, endüstriyel süreçlerde mikrobiyom; duyusal analiz ve tüketici araştırmaları dallarında yenilikçi bilişsel yaklaşımlar gibi geniş bir içerik yelpazesini kapsayan birçok projenin temelinde yer almaktadır.

5 Aralık 2019
Şirket Haberleri
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.