KALİTE SİSTEM MERIEUX NUTRISCIENCES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

KALİTE SİSTEM MÉRİEUX NUTRİSCİENCES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  (Değirmen Sokak Ar Plaza B Blok No:16, 34742 Kozyatağı, İstanbul https://www.merieuxnutrisciences.com/tr) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyer ve öğrencilerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve şirket ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer alıyor. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep/şikayetlerin takibi, Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, Yatırım süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.merieuxnutrisciences.com/tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,Kalite Sistem Merieux Nutrisciences Holding A.Ş. içinde yer alan şirketlere, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarıçerçevesinde https://www.merieuxnutrisciences.com/tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabiliyor.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. Yine bazı durumlarda, Şirket Yöneticileriniz gibi iç kaynaklardan veya referanslarınız veya çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize ulaşabiliyor. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler, başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgilerini, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, eğitim kayıtları, seyahat bilgileri, disiplin kayıtları, kamera kayıtları gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Performans ve Kariyer Gelişim (Mesleki Deneyim) Bilgisi, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgileri, Lokasyon Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri, Sağlık Ve Diğer Özel Nitelikli Bilgiler” olarak kategorize ediyoruz.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanıyor. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabiliyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları, erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi sektörde uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip ediyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

Kişisel Verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu Beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zamanaşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.

WEB SİTEMİZ VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Mevcut web sitesi, Silliker Group Corporation Fransa SARL, Mérieux NutriSciences Grubu (bundan sonra “Mérieux NutriSciences” olarak anılacaktır) sahipliğindedir.

Editör
Mérieux NutriSciences Türkiye
Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok No:16 34742 Kadıköy/İstanbul
İletişim: info.tr@mxns.com

Yayın Direktörü
Mert Merzifonlu
Pazarlama Uzmanı
mert.merzifonlu@mxns.com

Genel Kullanım Koşulları

Mevcut web sitesinin ve tüm alt etki alanlarının erişim ve kullanımı, aşağıdaki koşullara (bundan sonra “Genel Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır) ve yürürlükteki tüm yasalar ve düzenlemelere tabidir. Mevcut web sitesine veya alt etki alanlarına erişen ve tarama yapan kullanıcı, genel kullanım koşullarını herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmadan kabul eder. Mérieux NutriSciences, herhangi bir zamanda, mevcut olan genel kullanım koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, kullanıcı düzenli olarak bağlı olduğu kullanım koşullarını gözden geçirmek için bu bölümü ziyaret etmek zorundadır.

1.Tanımlar

Site: Web sayfası corpo.merieuxnutrisciences.com/corporate ve tüm alt etki alanları, Silliker Group Corporation Fransa SARL’ a aittir anlamına gelir.
Kullanıcı: Siteyi kullanan herhangi bir kişinin kendi sorumluluğu altında olduğu ve mevcut genel kullanım koşullarını kabul ettiği anlamına gelir.
Mérieux NutriSciences: Silliker grup şirketi Fransa SARL dahil tüm bağlı şirketler, Mérieux NutriSciences grubu anlamına gelir.
Kullanım Koşulları: Kullanıcının, sitenin herhangi bir şekilde kullanımına önceden kabul edildiği tüm mevcut tasarruflar anlamına gelir.
İçerik: Sitede yer alan tüm bilgi ve veriler, tasarım, makale, diyagram, grafik, metodoloji, fotoğraf, görüntü, video veya ses elemanı ve / veya sitedeki başka bir öğe anlamına gelir.

2.  Genel Kullanım Koşulları ve Sitenin Amacı

Mérieux NutriSciences, kullanıcıların kişisel bilgileri ve iletişimi için bu siteyi kullanmaktadır. Bu sebeple kullanıcı, tam olarak bu sitenin herhangi bir şekilde tavsiye, öneri veya tedarik amaçlı olmadığını kabul eder. Kullanıcı, herhangi bir ürün kategorisini analiz etmek veya incelemek için sitenin herhangi bir içeriğini kullanmamalıdır.

3.Sitenin Kullanımı

Kullanıcı, serbestçe siteye göz atabili, sitede görüntülenen içeriği ticari olmayan amaçla ve kişisel kullanım için indirebilir. Kullanıcının, ayrıca içerik üzerindeki mevcut tüm telif hakkı ve diğer tescilli uyarılara uyması gereklidir. Kullanıcı, Mérieux NutriSciences’ in önceden yazılı olayı olmaksızın, sitenin içeriğini kamu veya ticari amaçlar için de dahil olmak üzere başka bir amaç için dağıtamaz, değiştiremez, iletemez, yeniden kullanamaz veya tekrar yayınlayamaz. Kullanıcının yasadışı, tehditkar, iftira niteliğinde, müstehcen, lekeleyici, karalayıcı, pornografik veya herhangi bir biçimde herhangi bir içeriği yeniden yayınlaması veya iletmesi, suç kabul edilecek kuralları teşkil edecek şekilde yasaklanmıştır.

4.İçerik – Güncelleme

Mérieux NutriSciences, sitede doğru ve güncel bilgiler sunmak için makul çaba içerisindedir fakat hatasızlık konusunda hiçbir garanti beyan etmez. Mérieux NutriSciences, sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu bağlamda, bu sitenin tüm içerikleri, özellikle Mérieux NutriSciences’ in hizmetleri ile ilgili bilgiler akdi değildir. Mérieux NutriSciences, mevcut genel kullanım koşulları da dahil olmak üzere herhangi bir zamanda, site ve içeriğinde değişiklik yapma ve güncelleme hakkını saklı tutar.

Bu site, zaman zaman bilimsel, teknik veya kamu sağlığı konularında bilgi içerebilir. Bu sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından sağlanmış tavsiye anlamına gelmez.

5.Garanti veya Güvencenin Olmaması

Kullanıcı, bu sitenin kullanımında riski kabul eder. Ne Mérieux NutriSciences ne de başka bir taraf (siteyi oluşturan, geliştiren veya teslim eden), kullanıcı erişiminden veya kullanımından kaynaklanan herhangi bir tür doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu değildir. Önceden önyargılı olmaksızın, site ve içeriğindeki her şey, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ile ilgili gizli garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya gizli hiçbir garanti verilmeksizin “olduğu gibi” sağlanır. Mérieux NutriSciences, zaman zaman tartışmaların, reklam görüntülerinin ve / veya sitedeki diğer herhangi bir içeriğin kontrolünü veya doğruluğunu sağlasa da, iftira müstehcenlik, eksik bilgi, intihal, pornografi veya tehlikeli mahiyet konularında bir sorumluluk kabul etmemektedir. Mérieux NutriSciences, sitenin hatalardan, virüslerden ve diğer zararlı objelerden arınmış olduğunu ve bozulmadan çalışacağını garanti etmez. Mérieux NutriSciences ayrıca, kullanıcıya ait bilgisayar ekipmanı veya diğer mülkün kullanıcıya erişimi, site kullanımı, siteye göz atması veya veri, metin, fotoğraf, görüntü, video veya ses gibi herhangi bir içeriğin kullanıcı tarafından indirilmesi gibi nedenlerden dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez ve sorumluluk kabul etmez.

6.Fikri Mülkiyet

6.1.Telif Hakkı

Site ve içeriği, aksi belirtilmediği sürece telif hakkı korumasına tabidir ve bu genel kullanım koşullarında veya sitedeki metinde, Mérieux NutriSciences’ in önceden yazılı onayı belirtilmedikçe kullanılmamalıdır. Mérieux NutriSciences, içerik kullanımının üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez. Kişisel bilgilerin korunması bölümüne tabi olan kişisel veriler, kullanıcı tarafından siteye herhangi bir şekilde, herhangi bir veri, soru, yorum, öneri, fikir, kavram, elektronik posta veya başka herhangi bir şekilde iletilen herhangi bir bilgi veya iletişim olmadığı sürece, teknik veya diğer bilgiler, kullanıcın kendisinden bahsetmiş olması dışında, münhasır ve tescilli olmayan bir işlem olarak kabul edilir ve herhangi bir amaç için Mérieux NutriSciences tarafından sertbestçe kullanılabilir, çoğaltılabilir, açıklanabilir, yayınlanabilir veya başka bir şekilde bertaraf edilebilir.

6.2.Site Materyalleri

Site ve içeriği (bundan sonra “Malzemeler” olarak anılacaktır), telif hakları, komşu haklar ve / veya diğer mülkiyet hakları ile korunmakta olup, fikri mülkiyet hakları ve mahremiyet koruması ile ilgili Türk yasa ve antlaşmalarına göre korunmaktadır. Bu materyaller ya Mérieux NutriSciences’ in ya da Mérieux NutriSciences’ e bunları sitede kullanma hakları ve lisanslarına sahip üçüncü şahısların malıdır. Herhangi bir materyalin çoğaltılması ve kullanılması, sadece kullanıcının kişisel ve özel bilgileri, varsa kullanıcının Mérieux NutriSciences hakkındaki bilgisi, telif hakkı ve / veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerinin özel sözünü tutması koşuluyla herhangi bir ticari amaç hariç olmak üzere yetkilendirilmiştir. Materyallerin ve herhangi bir parçasının kişisel ve özel kullanım dışındaki herhangi bir şekilde çoğaltılması veya kullanılması, Mérieux NutriSciences’ in önceden yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Materyalin sunumu, yapısı, organizasyonu, herhangi bir şekilde malzemelerin tamamı veya bir kısmının dağıtımı, çoğaltılması, temsili, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletimi, çevirisi, satışı veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması, her ne olursa olsun Mérieux NutriSciences’ in önceden yazılı onayı olmaksızın kesinlikle yasaktır.

6.3.Yazılım

Bu sitedeki yazılımlar, zaman zaman değiştirilen Fransız ve Amerika Birleşik Devletleri yasalarına ve Türk yasalarına, kurallarına ve yönetmeliklerine tabi olabilir. Kullanıcı ayrıca bu siteden herhangi bir yazılımı indirmeden veya dışa aktarmadan önce yerel yasa ve yönetmeliklerine uygun şekilde kontrol edebilir.

6.4.Ticari Marka

Sitede görüntülenen ticari markalar, isimler, logolar ve hizmet markaları (topluca “Ticari Marka”) Mérieux NutriSciences’ a veya başka bir kişiye veya şirkete kayıtlıdır. Sitede yer alan hiçbir şey, ticari marka sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın, sitede görüntülenen herhangi bir ticari marka kullanma hakkının ima, itiraz hakkının kaybolması veya başka bir şekilde verilmesi şeklinde yorumlanmamalıdır. Bu genel kullanım koşullarında belirtilenler haricinde ticari markalar veya ticari markalara benzeyen bir site veya site üzerindeki herhangi bir içeriğin kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullanıcıya ayrıca, Mérieux NutriSciences’ in fikri mülkiyet haklarını, tüm yasal yollar ve yasal işlemler de dahil olmak üzere, kanunun en geniş kapsamına ulaştırması tavsiye edilir.

6.5.Hypertext Linkler

Site, kullanıcı için uygun bir kaynak olması açısından diğer web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Ancak, Mérieux NutriSciences’ in üçüncü parti tarafların yapmış olduğu kaynakları içeren web sitelerini kontrol etmez ve web siteleri üzerinde herhangi bir doğrulama yapmaz. Mérieux NutriSciences, bir bağlantı ve referans sağlayan herhangi bir web sayfasının doğruluğunu garanti edemez. Mérieux NutriSciences, siteye bağlı diğer web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Site dışı sayfalara veya diğer web sitelerine bağlanan kullanıcı, riski kabul eder.

7.Kişisel Verilerin Korunması

Veri koruma yasaları ve yönetmelikleri uyarınca (24 Mart 2016 kabul tarihli 6698 numaralı yasa) kullanıcıya, siteye bağlanırken kişisel bilgilerin alındığı bilgisi aktarılır. Otomatik veya gönüllü olarak toplanacak, saklanacak ve takip edilecek şekilde kullanılacaktır. Kullanıcı istediği takdirde, herhangi bir zamanda, bilgi edinmek için açıklayıcı olarak hazırlamış olduğu e-posta yoluyla, herhangi bir zamanda, kişisel verilere erişme, düzeltme yapma veya kişisel verilerini silme hakkına sahiptir.

Siteye her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler aşağıdaki şekilde gelebilir:

•  Her bağlantı aracılığıyla kullanıcı IP adresinin kaydı;
•  Kullanıcı temel iletişim ve kimlik bilgilerinin (ad, adres, telefon, faks, e-posta, şirket adresi veya kullanıcının göndermeyi kabul ettiği diğer bilgiler gibi) otomatik (oturum açma) veya gönüllü kaydı, çevrimiçi olarak katılımı ile anket ve anketler, pazarlama ve reklam malzemeleri, bülten veya herhangi bir başvuru formu veya benzer sorular için abonelik dahil Mérieux NutriSciences hakkında daha fazla bilgi talebi.
Veri toplama sırasında aksi belirtilmediği sürece, toplanan kişisel veriler sadece Mérieux NutriSciences tarafından kullanılacaktır. Bu veriler, herhangi bir amaç için herhangi bir üçüncü şahısa açıklanamaz ve paylaşılmayacaktır.
•  Her bağlantı aracılığıyla toplanan kişisel veriler, Mérieux NutriSciences’ in en çok ziyaret edilen sayfalarda bağlantı istatistiklerini yapmak ve genellikle sitenin çalışmasını izlemek ve geliştirmek için kullanıcı tarama özelliğini kullanarak yapılacaktır.
•  Anketler, bilgi başvuru formları, bültenler veya benzer sorularınız için abonelik yoluyla toplanan kişisel veriler, sadece bu tür bilgilerin sunulması ve toplanması amacını karşılamak için kullanılacaktır.
Bir bülten aboneliği, herhangi bir zamanda info.tr@mxns.com adresine e-posta gönderilerek iptal edilebilir.

Herhangi bir uygulama için, lütfen bize tam ad, posta adresi ve / veya e-posta adresini iletiniz.
Daha detaylı bilgilendirme için Kişisel Verilerin Korunması sayfamızı ziyaret ediniz.

8.Çerez Politikası

8.1.Çerezler Hakkında Bilgi

Çerezler, kullanıcı bir web sitesinde gezinirken, bir e-posta okurken, bir yazılım veya mobil uygulama kullanarak (bundan sonra “Çerezler” olarak anılacaktır) tarayıcıda ve bilgisayarın sabit diskinde kaydedilen tüm işaretleyiciler anlamına gelir.

Mevcut site, kullanıcıya daha iyi bir tarama deneyimi sağlamak ve ona sitede bulunan tüm işlevlere erişim vermek için çerezleri farklı türde kullanır.

8.2.Farklı Çerezlerin Amacı

Kullanıcının, sitenin temel fonksiyonlarını kullanmasına izin vermek, ziyaret sırasında görüntüleme tercihlerine (dil, ekran çözünürlüğü, kullanılan işletim sistemi, vb.) uyacak şekilde ve uygulama formları veya benzer sorular hakkında bilgiler depolamak çerezlerin işlevlerindendir.

Ayrıca, performans analizi çerezleri, Mérieux NutriSciences sitesindeki trafik hacmi gibi istatistik geliştirmek ve sitedeki çeşitli unsurları kullanmaya imkan sağlar. Son olarak, sosyal ağ Çerezleri, olarak sitede yer alan Facebook, Twitter, LinkedIn ve YouTube araçları aracılığıyla üçüncü taraflarca yayınlanır. Mérieux NutriSciences'ın Site’nin trafik hacmi ve sosyal paylaşım ağındaki bilgiler hakkında daha kesin verilere sahip olmasını sağlar. Üçüncü şahıslar tarafından sosyal ağ çerezlerinin kullanımını Mérieux NutriSciences tarafından kontrol edilmez, bu nedenle, kullanıcıların bu üçüncü şahısların çerez politikasına danışması tavsiye edilir.

8.3.Çerezleri Kabul Etmeniz Gerekiyor Mu?

Kullanıcının çerezleri kabul etme yükümlülüğü yoktur ve çerezleri herhangi bir zamanda engelleyebilir. Kullanılan tarayıcıdaki ayarları etkinleştirme, çerezleri tamamen veya kısmen reddedebilmeyi sağlar. Kullanıcı çerezleri engellemeyi tercih ederse, Mérieux NutriSciences kullanıcının sitede eriştiği fonksiyon ve / veya bölümlerin doğru çalışması ve taramaların doğru sonuç getirmesi konusunda herhangi bir garanti veya güvence veremez.

8.4.Çerezlerin Silinmesi

Kullanıcı, aşağıdaki yönergeleri izleyerek, tarayıcıdaki çerezleri silebilir:

Google Chrome’ da çerezleri silmek için:

•  Ayarlar
•  Gelişmiş Ayarları Göster
•  İçerik Ayarları
•  Sayfanın “Çerezler” bölümünde, kullanıcı çerezleri tamamen veya kısmen silme imkanına sahiptir.

Mozilla Firefox’ da çerezleri silmek için:

•  Araçlar
•  Seçenekler
•  Gizlilik
•  Geçmiş alanında “Koruma Kuralları” öğesini, ardından “Geçmiş İçin Özel Ayarları Kullan” öğesini seçin.
•  Kullanıcı “Çerezleri Kabul Et” kutucuğunu seçebilir / seçmeyebilir.

Internet Explorer’ da çerezleri silmek için:

•  Araçlar
•  İnternet Seçenekler
•  “Gizlilik” sekmesinde, kullanıcı çerezlerin 6 derecede kısıtlamasını yapabilir.

Safari’ de çerezleri silmek için:

•  Tercihler
•  Gizlilik
•  Kullanıcı, “Çerezleri Engelle” seçeneğini seçebilir.

Diğer tarayıcılarda çerezleri silmek için, kullanıcıya ilgili tarayıcının kılavuzunu ve çevrimiçi yardım dökümanlarını incelemesi tavsiye edilir.

9.Yürürlükteki Yasalar

Mevcut Genel Kullanım Koşulları, 24 Mart 2016 kabul tarihli ve 6698 yasa numaralı Kişisel Verilerin Korunması Yasası’ na tabidir.

10.Diğer

10.1. Mücbir Sebepler

Mérieux NutriSciences, site ve / veya içeriğinin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, veri kaybı, bilgisayar donanımında meydana gelen hasarlar, üçüncü tarafın bilgi sistemine girmesi gibi nedenlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

10.2. Cayma Hakkı

Bu genel kullanım koşullarının bir veya daha fazla hükümlerinin herhangi bir nedenden ötürü geçersiz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, bu gerçeklerden etkilenmez.

Telif hakkı 2016-2018 Silliker Group Corporation Fransa SARL’ a aittir. Her hakkı saklıdır. Bu sitede veya elektronik ortamda veya basılı kopya da dahil olmak üzere herhangi bir formda yer alan bilgileri kopyalamak, görüntülemek, indirmek, dağıtmak, üzerinde değişiklik yapmak veya çoğaltmak veya bu belgelere dayanarak herhangi bir türevi oluşturmak, önceden yazılı izin olmaksızın yasaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?
Şirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Şirketimizden;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
•6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi https://www.merieuxnutrisciences.com/tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Başvuru formunu doldurmak suretiyle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Güncellemeler

Gerektiğinde bu Beyanı belirli zamanlarda güncellemeye karar verebiliriz. Bu durumda bu Beyanının güncellenmiş versiyonlarını bu sayfada yayınlayacağız. Revize edilmiş Beyan yalnızca uygulamaya girildiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla bu sayfayı gözden geçirmenizi öneririz. Beyanda yapılan değişikliklerin yayınlanmasından sonra hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Holding Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Başvuru Formu

Latest News
September 25th, 2019
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences, Nutriset Grubu ve Bpifrance Afrika kıtasında tarım alanındaki yatırımlara destek vermek üzere Safir'i kurdular. Detaylı bilgi için tıklayınız
May 9th, 2019
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences Türkiye Genel müdürü Sabahnur Demirci, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik fakültesi'nin düzenlediği kariyer günleri etkinliğine katılarak gençlerle tecrübelerini ve bilgi birikimi...