1. Home
 2. Ambalaj Analizleri

Ambalaj Analizleri

Ambalaj Analizleri

Ambalajın ürünler açısından birkaç rolü vardır: Tasarım aşamasında kalite, güvenlik ve azaltılmış çevresel etkiyi sağlamak gibi konular göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gereksinimler gıda, kozmetik veya farmasötik ürünlerle temas eden tüm ambalaj malzemeleri için bu kriterleri dikkate almak önemlidir. Ambalaj malzemelerinin taşıması gereken özellikler mutlaka ambalaj analizleri kapsamında deneysel kanıtlarla test edilmeli ve desteklenmelidir.

Mérieux NutriSciences, ambalaj malzemelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyduklarından emin olmak için hammaddelere ve bitmiş ürünlere doğru analitik çözümü seçip ambalaj analizleri uygular.

Aşağıdaki konularda ambalaj hizmetlerimiz bulunmaktadır:

 • Ulusal ve uluslararası kurallara uyum için teknik ve yasal yardım,
 • Destekleyici dokümantasyonun değerlendirilmesi (ör: gıda ile temas, etiketleme vb. uygunluk beyanı) ve uygun analitik protokollerin hazırlanması,
 • Özel olarak dizayn edilmiş malzemelerin (ör: plastik, kağıt, kauçuk vb.) üretiminde kullanılan maddelerin pozitif listelere uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • En yeni teknolojiler: yeni ekstraksiyon yöntemleri ve yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi, Kasıtlı Olarak Eklenmeyen Bileşiklerin (NIAS) karakterizasyonu.

Eczacılık ve kozmetik alanında, Mérieux NutriSciences uzmanları çeşitli organizasyonlarla işbirliği halinde çalışmakta ve bu ürünlerin ambalajlarının sahip olması gereken niteliklerle ilgili üreticileri yönlendirmektedir.

Güvenlik & Reach

Tüketicilere sunulan ürünlerin güvenli olduğu kanıtlanmalıdır. Tüketici sağlığına yönelik herhangi bir risk meydana gelme ihtimali bulunan durumlarda gereğinin yapılması ve esnek davranılmaması gerekmektedir.

Gıdayla temas eden malzemelerden (GTM) tekstillere, deterjandan oda parfümlerine kadar, insan sağlığını korumak ve çevreye zararlı etkilerden kaçınmak için ürünlerde bileşen olarak kullanılan kimyasalların kontrol edilmesi gerekmektedir.

Tüketicilerin sağlığı ve refahı, Mérieux NutriSciences’ın ilgilendiği hususların başında gelmektedir. Bu nedenle, ürünlerinizin güvenliğini garanti etmenize yardımcı olacak kapsamlı ambalaj analizleri yelpazesi sunmaktayız:

 • Alerjen renklendiriciler, formaldehit, ağır metaller ve diğer alerjen veya zararlı kalıntı maddelerin tespit edilmesi
 • Gıda ile temas eden materyaller – AB ve FDA yönetmeliklerine uygunluk
 • Mikrobiyolojik kontaminasyon
 • Ürün ve ambalaj arasındaki etkileşim, kararlılık çalışmaları
 • İç mekan mobilya ve halı uçucu organik bileşikleri (VOC) emisyonları
 • REACH ve RoHS (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) uygunluk testi stratejisi
 • Yürürlükteki mevzuata uygunluğu değerlendirmek için ihtiyaca özel olarak hazırlanmış projeler

Performans Değerlendirmesi

Ürün performansı, müşteri memnuniyetini olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Ürünlerin kullanıma uygun olması, reklamlarda kullanılan iddiaların ürün özellikleri ile bağdaşması ve bir pazar liderinin tüketicilere yönelik hayal kırıklığını önlemek için iyi bir performans sergilemesi gerekmektedir.

Performans değerlendirmesi, Mérieux NutriSciences Laboratuvarları’nın başlıca güçlü olduğu konulardan biridir. Yılların tecrübesi ile plastik maddeler, deterjanlar, hızlandırılmış yaşlandırma ve ışık / hava koşullarına maruz kalma gibi geniş kapsamlı ve çeşitli ürünlere yönelik bazıları özel amaca yönelik olarak tasarlanmış olan sofistike bir dizilimde sunduğumuz cihazlarımız aracılığıyla, kapsamlı performans değerlendirme testlerimizle müşterilerimize ihtiyaçları olan desteği sunmaktayız. Standart yöntemleri kullanarak ve ihtiyaca özel üretilmiş çalışmalarla aşağıdaki farklı faktörleri test edebiliriz.

 • Kimyasallar
 • Fizikomekanik ve reolojik özellikler
 • Renk haslığı
 • Duyusal analizler ve tüketici araştırması

Kalite Kontrolleri

Kalite kontrol, bir ürün veya hizmetin belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için vazgeçilmezdir. Kalite Güvence Sistemi, müşteri güvenini ve bir firmanın güvenilirliğini artırmak, iş süreçlerini ve etkinliğini iyileştirmek ve bir şirketin rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Kalite, Mérieux NutriSciences’ın kuruluş değerlerinden biridir. Müşteri ürünlerinin kalitesini değerlendirmede sanayi ve dağıtım sektörlerini desteklemek için iyi bir konumda yer almaktayız.

Ürün özelliklerini ve ürünlerin teknik spesifikasyonlarının uygunluğunu doğru olarak belirlemek ve iddianın desteklenmesi amacına yönelik olarak, kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel özellikler ve performansı kapsayan geniş kapsamlı bir yaklaşım sunuyoruz.

Ambalaj analizleri planlarımız, ürün türüne ve kullanım amacına uyacak şekilde uyarlanabilir. Deneyimli Ar-Ge departmanımız, ihtiyaçlarınıza özel analitik yöntemler geliştirmek ve doğrulamak için üreticiler ve perakendeciler ile birlikte işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Kararlılık Testleri

Deterjanlar, atık ve bozunabilir ve biyolojik olarak parçalanabilir filmlerden yapılmış alışveriş poşetleri, tekstil, plastik malzemeler, mürekkepler, boyalar ve verniklerden oluşan alışveriş çantaları gibi bir çok ürün, depolama ve kullanım sırasında kimyasal ve fiziksel değişikliklere uğrayabilir.

Bu değişikliklerin meydana gelme hızı aktif bileşenlere, formülasyon türüne, ambalaj materyallerine ve tabii ki depolama/kullanım koşullarına (sıcaklık, ışık ve nem) bağlıdır. Bu değişikliklerin uygulama ve/veya tüketici güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı sürece ürün kullanıma uygun kalır. Kararlılık verileri, ürünün önerilen ticari ambalajı, hızlandırılmış koşullar kalması ve/veya oda sıcaklığında veya depo koşullarında muhafazası esnasında uzun süreli teste tabi tutulması neticesinde elde edilir.

Mérieux NutriSciences, yapay ışığa ve hava koşullarına maruz bırakılma için iklimsel ve ksenon odaları ve geniş bir ürün aralığında performans değişimlerini test etmek için uygun yöntemler de dahil olmak üzere geniş kapsamlı yaşlandırma koşulları sunar.

ARGE & Validasyon Faaliyetleri

Araştırma ve geliştirme, yenilikçi ürünler yaratmayı, mevcut bir ürünün yerini almayı veya eski bir ürünün stilini yeniden oluşturmayı (ör: farklı bir şekilde paketlemek) içerebilen endüstriyel yenilik sürecinde kilit rol oynamaktadır. Her durumda, projenin başarısını sağlamak için, ürünün performansı, güvenilirliği ve dayanıklılığı değerlendirilmelidir.

Mérieux NutriSciences sadece standart gerekliliklerle göre değil, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre Ar-Ge ekibi tarafından hizmet vererek, Ar-Ge’nin projelerini tanımlamasına ve yürütmesine yardımcı olur:

 • İleri seviye teknolojiler
 • Ürüne ait her unsurun (kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal, fiziko-mekanik, iddianın desteklenmesi, etiketleme, vb.) değerlendirilmesi de dahil olmak üzere entegre hizmetler
 • İleri seviye kalifiye elemanlar

Ürününüz her ne olursa olsun, uzmanlarımız spesifik bir analitik test planının geliştirilmesinde ve yöntem doğrulamasında sizi destekleyebilir. Etiketlerin ve standart tavsiyelerin revizyonunu da sağlayabilir ve belirli konularda danışmanlık yapmak için özel bir ekip görevlendirebiliriz.

Çevreye Saygı: Biyobozunurluk ve Çevre Dostu Etiket

Güvenlik ve kaliteli hizmetlerin ve çevre dostu çözümlerin sağlanması, Mérieux NutriSciences’ın kuruluş değerlerinden biri olduğundan, çevre konusundaki sürdürülebilirlikle ilgili uluslararası komitelerde yer alan uzmanlardan oluşan ve kendilerini bu konuların incelenmesi ve araştırılmasına adanmış özel bir bölümümüz bulunmaktadır. Bu alandaki taahhüdümüz iki ana hususu kapsar:

 • Biyolojik parçalanabilirlik ve bozunabilirlik: Bunlar, organik kirleticilerin çevre tarafından azaltılması ve uzaklaştırılmasında önemli faktörlerdir. Biyolojik parçalanabilirliğin değerlendirilmesi çevresel risk değerlendirmeleri için gerekli bir parametredir.
 • Deterjanlar Üzerindeki AB Eko-etiketi (Çevre Dostu): Bu, Avrupa çapında tanınan çevresel mükemmellikleri destekleyen ve teşvik eden gönüllülük esasına dayalı bir etikettir. Yalnızca olumsuz çevresel etkileri azaltılmış ürün ve hizmetler için bu etiket verilebilir.

Ambalaj Analizleri Danışmanlığı

Mérieux NutriSciences, müşterilerine destek sağlamak için aşağıdaki alanlarda nitelikli uzman kadrosuna sahiptir:

 • Spesifik teknik tavsiyeler: Tüketici ürünleri düzenlemeleri (gıda ile temas eden malzemeler), Deterjanlar için AB Çevre Dostu Etiket, REACH ve biyolojik parçalanabilirlik ve bozunabilirlik
 • Ürünlerinizin performansını, kalitesini ve güvenliğini değerlendiren bir test planının geliştirilmesi
 • İddiaların doğruluğunun değerlendirilmesi ve etiketlemenin yürürlükteki güncel mevzuata uygunluğu
 • Misyonumuz, ürünlerinizin katma değerini artırmak ve güvenlik, kalite boyutlarının değerlendirilmesine yardımcı olmak ve böylece marka imajınızın ve itibarınızın zarar görmesinden kaçınılması ve ürün geri çağırmaların önüne geçmek için ortağınız olarak hareket etmektir.

Mérieux NutriSciences Türkiye – Ambalaj Analizleri

Daha Detaylı Bilgi Almak İster Misiniz?

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşın!

Ağınızla Paylaşın
Global Ağımız Uluslararası Sayfalara Göz Atın
Buraya Tıklayın!
Bize Ulaşın Bir teklife ya da hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgiye mi ihtiyacınız var?
Bize Ulaşın
Mérieux NutriSciences Corporation ©2022