9 grudzień 2017
9 grudzień 2017
TRAINING

Szkolenie "Weryfikacja wrażliwości sensorycznej kandydatów na oceniających", 9 grudnia 2017 r., Warszawa.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni badań sensorycznych Silliker spełniającej warunki określone przez ISO 8589 (Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk dla oceniających. 

Więcej informacji