Mérieux NutriSciences - Pochodzenie podstawowego składnika: aktualne podejście i oficjalne wytyczne w znakowaniu
27 marzec 2020
27 marzec 2020
WEBINAR

Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika żywności - nowe wytyczne i interpretacje, praktyczne przykłady. Jak sprostać wymaganiom art. 26.3 Rozporządzenia nr 1169/2011 w odniesieniu do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/775

terminarz

 Termin: 27.03.2020, godz. 11:00

Czas trwania webinaru: 1,5 h

Grupa docelowa: Przedstawiciele branż sektora spożywczego odpowiedzialni za zgodność żywności, w tym etykiet środków spożywczych, z wymaganiami prawa UE

Koszt udziału w webinarze: 100 zł netto + 23% VAT

Maksymalna liczba uczestników: 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń

Program webinaru:

  • Oczekiwania konsumentów wobec informacji o pochodzeniu żywności.
  • Obowiązkowe i dobrowolne wskazywanie pochodzenia żywności.
  • Istotne definicje - podstawowy składnik, kraj pochodzenia, miejsce pochodzenia.
  • Wymagania nowego Rozporządzenia (UE) nr 2018/775 - wskazywanie pochodzenia podstawowego składnika, sposób prezentacji informacji na etykiecie - nowe wytyczne Komisji.
  • Analiza przykładów, wątpliwości.
  • Ważne daty - od kiedy należy stosować nowe wymagania?

 

Koszt udziału w webinarze: 100 zł netto + 23% VAT

Do prawidłowego odbioru potrzebujesz komputera, szerokopasmowego połączenia z internetem oraz głośników.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

3 kwieceń 2020
Market News
Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Grupy Koordynacyjnej (CMDh), wydłużono termin na przeprowadzenie etapu 1 oceny (analiza ryzyka) wystąpienia zanieczyszczeń nitrozoami...
3 kwieceń 2020
Company News
Z przyjemnością informujemy, że czwarta edycja Blue Paper 2020 jest już dostępna w sprzedaży! Publikacja ta stanowi kontynuację serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywn...