Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Praktyczne aspekty znakowania produktów pochodzenia roślinnego
25 kwieceń 2019
25 kwieceń 2019
TRAINING

Znakowanie produktów pochodzenia roślinnego – przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę wynikającą nie tylko z wymagań prawa, ale również unijnych przewodników i wytycznych dotyczących znakowania środków spożywczych oraz podejścia organów urzędowej kontroli żywności w Polsce. 

terminarz

Termin: 25.04.2019 r.

 

Metodologia: seminarium, warsztaty, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa

 • Przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego - technolodzy, kierownicy jakości, pracownicy działów jakości, marketingu i R&D oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za znakowanie środków spożywczych.
 • Przykłady omawiane w trakcie szkolenia zostaną dostosowane do branży produktów pochodzenia roślinnego. 
 • W trakcie części praktycznej zostaną przeanalizowane etykiety produktów dostarczonych przez uczestników (2 tygodnie przed terminem szkolenia na adres: szkolenia@mxns.com) - max 1 etykieta/ firmę).

Program szkolenia

Obowiązki podmiotów działających na rynku spożywczym oraz unijne i polskie wymagania w zakresie przekazywania informacji na temat żywności - znakowanie produktów pochodzenia roślinnego:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar.

Ogólne wymogi dotyczące przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – wg Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011: 

 • Ogólne zasady i wymogi dotyczące informacji na temat żywności - zakres odpowiedzialności.
 • Teksty niedozwolone i wprowadzające w błąd.
 • Czytelność informacji oraz minimalna wysokość czcionki.
 • Informacje obowiązkowe na temat żywności.
 • Szczegółowe zasady deklaracji wykazu składników.
 • Deklaracja alergenów.
 • Dodatki do żywności – sposób deklaracji w wykazie składników, zasada przenoszenia, możliwość pominięcia.
 • Kraj pochodzenia, miejsce pochodzenia - przewidywane zmiany.

Praktyczne aspekty znakowania produktów pochodzenia roślinnego:

 • Podawanie wykazu składników z uwzględnieniem informacji o alergenach.
 • Umieszczanie informacji dodatkowych na etykiecie.
 • Możliwość umieszczania na etykiecie dobrowolnych określeń, takich jak: „naturalny”, „100%”, „nie z koncentratu”.
 • Praktyczne przykłady etykiet z błędami – weryfikacja niewłaściwych zapisów na etykiecie. 

Zasady znakowania żywności wartością odżywczą:

 • Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej na opakowaniu.
 • Żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
 • Dobrowolne informacje o wartości odżywczej.
 • Praktyczne przykłady rozwiązań – analiza różnych układów wartości odżywczej.
 • Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący określania tolerancji dla zawartości składników deklarowanych w ramach wartości odżywczej.

 

6-7 h

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

miejsce szkolenia

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

 

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!