Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Znakowanie napojów alkoholowych - przewidywane zmiany
17 październik 2019
17 październik 2019
TRAINING

Znakowanie napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w projekcie zmian Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Szkolenie pozwala uczestnikom usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących znakowania napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe) oraz poznać wytyczne z polskich i unijnych przewodników dotyczących znakowania środków spożywczych. Ponadto zdobyta wiedza na temat planowanych zmian w zakresie znakowania napojów alkoholowych pozwoli na odpowiednio wcześniejsze przygotowanie się do wdrożenia nowych wymagań.

terminarz

Termin: 17.10.2019

Metodologia: seminarium, warsztaty, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa: 

 • Przedstawiciele branży sektora napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe) - technolodzy, kierownicy jakości, pracownicy działów jakości, marketingu i R&D oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za znakowanie środków spożywczych.
 • W trakcie części praktycznej zostaną przeanalizowane etykiety produktów dostarczonych przez uczestników (2 tygodnie przed terminem szkolenia na adres: szkolenia@mxns.com) - max 1 etykieta/ firmę). 

Program szkolenia

Obowiązki podmiotów działających na rynku spożywczym oraz unijne i polskie wymagania w zakresie przekazywania informacji na temat żywności - znakowanie napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w projekcie zmian Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia:

 •  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar.

Ogólne wymogi dotyczące przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – wg Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011:

 • Ogólne zasady i wymogi dotyczące informacji na temat żywności - zakres odpowiedzialności.
 • Teksty niedozwolone i wprowadzające w błąd.
 • Czytelność informacji oraz minimalna wysokość czcionki.
 • Informacje obowiązkowe na temat żywności.
 • Szczegółowe zasady deklaracji wykazu składników.
 • Deklaracja alergenów.
 • Dodatki do żywności – sposób deklaracji w wykazie składników, zasada przenoszenia, możliwość pominięcia.
 • Kraj pochodzenia, miejsce pochodzenia - przewidywane zmiany.

Praktyczne aspekty znakowania napojów alkoholowych:

 • Ogólne wymagania dla napojów alkoholowych – wg prawa krajowego i unijnego.
 • Podawanie wykazu składników z uwzględnieniem informacji o alergenach.
 • Umieszczanie informacji dodatkowych na etykiecie.
 • Praktyczne przykłady etykiet z błędami – weryfikacja niewłaściwych zapisów na etykiecie. 

Zasady znakowania żywności wartością odżywczą:

 • Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej na opakowaniu.
 • Żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
 • Dobrowolne informacje o wartości odżywczej.
 • Praktyczne przykłady rozwiązań – analiza różnych układów wartości odżywczej.
 • Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący określania tolerancji dla zawartości składników deklarowanych w ramach wartości odżywczej. 

 

6-7 h

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

miejsce szkolenia
 
 

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!