Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Suplementy diety: znakowanie i reklama
30 Maj 2019
30 Maj 2019
TRAINING

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają szczegółowe wymagania w stosunku do suplementów diety, wynikające z przepisów prawa żywnościowego. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wymagania prawne dotyczące oznakowania, prezentacji i reklamy suplementów diety. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia poznają rodzaje dozwolonych oświadczeń na suplementach diety, warunki ich stosowania, a także dowiedzą się gdzie należy szukać informacji o oświadczeniach zaakceptowanych, odrzuconych i pozostających w trakcie oceny.

terminarz

Termin: 30.05.2019

Grupa docelowa: przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego - technolodzy, kierownicy jakości, pracownicy działów jakości, marketingu i R&D oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem suplementów diety. 

Program szkolenia

Suplementy diety – wymagania prawne – aktualności prawne.

 • Definicja i kategorie suplementów diety.
 • Jak zakwalifikować produkty do suplementów diety.
 • Składniki aktywne stosowane w produkcji suplementów diety.
 • Stosowanie dodatków do żywności do produkcji suplementów diety – zmiany w definicjach.
 • Produkty z pogranicza: jaka jest różnica pomiędzy suplementem diety, FSMP, żywnością powszechnego spożycia, wyrobem medycznym a produktem leczniczym?
 • Novel food w suplementach diety.

Znakowanie i reklama suplementów diety.

 • Informacje obowiązkowe w oznakowaniu (nazwa, wykaz składników).
 • Podanie informacji dotyczącej podmiotu odpowiedzialnego za informacje na temat żywności.
 • Dodatkowe obowiązkowe teksty w przypadku niektórych kategorii suplementów diety.
 • Znakowanie składników alergennych.
 • Informacja o wartości odżywczej.
 • Planowane zmiany w przepisach.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na suplementach diety oraz inne oświadczenia dobrowolne.

 • Definicja oświadczenia żywieniowego i zdrowotnego.
 • Dozwolone oświadczenia do stosowania.
 • Oświadczenia zdrowotne z listy pending – możliwość stosowania.
 • Elastyczność brzmienia oświadczeń.

Powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu suplementu diety do GIS. 

 • Jak wygląda powiadomienie, jakie informacje należy przekazać.
 • Postępowanie wyjaśniające.

 

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

22 592 47 17