22 listopad 2018
TRAINING

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikrobiologią predyktywną oraz możliwościami jej zastosowania do oceny mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę, jak przewidywać poziom zanieczyszczenia patogenami i w jakim zakresie zmiany środowiska czy optymalizacja receptury (aktywność wody, kwasowość, zawartość soli itp.) wpłyną na proces produkcyjny i przechowywanie produktu, a w konsekwencji na jego trwałość. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak przewidzieć i potwierdzić czas przydatności do spożycia dla nowych lub istniejących produktów. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany program Sym’Previus oraz jego możliwości w zakresie modelowania wzrostu oraz przeżywalności drobnoustrojów w żywności. 

terminarz

 Termin: 21.11.2018

 

Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Zastosowanie mikrobiologii predyktywnej do oceny bezpieczeństwa żywności

Metodologia: seminarium, warsztaty, dyskusja, wymiana doświadczeń 

Grupa docelowa:

  • Przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego - osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów żywnościowych, kierownicy kontroli jakości, technolodzy i osoby odpowiedzialne za rozwój nowych produktów oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii predyktywnej.
  • Przykłady omawiane w trakcie szkolenia zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

Program szkolenia

  1. Wprowadzenie do mikrobiologii predyktywnej.
  2. Wykorzystanie programów do modelowania na przykładzie programu Sym’Previus.
  3. Analiza prawdopodobieństwa wzrostu wybranego drobnoustroju w zależności od warunków środowiska.
  4. Symulacja krzywej wzrostu i parametrów wzrostu.
  5. Zastosowanie modułu prawdopodobieństwa do określenia przekroczeń limitów na różnych etapach terminu przydatności do spożycia.
  6. Optymalizacja procesów termicznych.

 

 

6 h

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com 

+ 48 22 592 47 30

 

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!