Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Zanieczyszczenia żywności pochodzenia zwierzęcego
10 wrzesień 2019
10 wrzesień 2019
TRAINING

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia zwierzęcego – rodzaje zagrożeń, wymagania prawne, wykorzystanie wyników badań jako narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zanieczyszczeniach najczęściej występujących w żywności pochodzenia zwierzęcego, skutkach zdrowotnych dla konsumenta oraz wymaganiach prawnych w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak planować i wykorzystywać wyniki badań oraz gdzie szukać informacji o zarejestrowanych przypadkach występowania zanieczyszczeń. 

terminarz

Termin: 10.09.2019

Metodologia: seminarium, dyskusja, wymiana doświadczeń 

Grupa docelowa: Przedstawiciele branży produktów pochodzenia zwierzęcego - osoby odpowiedzialne za jakość i bezpieczeństwo żywności.

Program szkolenia

Obowiązki podmiotów na rynku spożywczym – zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności:

  • Jak planować i wykorzystywać wyniki badań? 
  • Obowiązki podmiotów w łańcuchu żywnościowym.

Wybrane zanieczyszczenia chemiczne żywności na podstawie Rozporządzenia nr 1881/2006:

  • Metale ciężkie (źródła metali ciężkich, skutki zdrowotne z tym związane, maksymalne limity metali ciężkich w żywności oraz przewidywane kierunki zmian). 
  • Mikotosyny (źródła mikotoksyn w żywności, skutki zdrowotne z tym związane, maksymalne limity mikotoksyn w żywności oraz przewidywane kierunki zmian). 
  • Dioksyny i PCB, WWA - wymagania prawne, w tym dopuszczalne limity.
  • Zasady pobierania próbek i metody analizy w celu kontroli poziomu substancji zanieczyszczających.

Substancje farmakologicznie czynne – podstawowe informacje i uregulowania prawne:

  • Klasyfikacja substancji farmakologicznie czynnych. 
  • Substancje zakazane. 
  • Kontrola żywności – najwyższe dopuszczalne poziomy

Przegląd najczęściej wykrywanych zanieczyszczeń żywności i nowe zanieczyszczenia żywności:

  • Przegląd najczęściej wykrywanych zanieczyszczeń na podstawie raportów RASFF.

 

5 h

 

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

 
 
 
 
miejsce szkolenia

 ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa