13 czerwiec 2019
13 czerwiec 2019
TRAINING
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w kontroli jakości żywności

 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i przekazanie praktycznych zasad stosowania metod sensorycznych do kontroli jakości środków spożywczych. 

W części wykładowej zostaną przedstawione zasady realizacji ocen sensorycznych oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników.

Część praktyczna obejmuje dodatkowo skróconą weryfikację sensoryczną uczestników.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni badań sensorycznych Silliker Polska grupa Mérieux NutriSciences, spełniającej warunki określone przez normę ISO 8589 (Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk dla oceniających.

terminarz

Termin: 13.06.2019

 

Metodologia: seminarium, warsztaty

Grupa docelowa: Osoby odpowiedzialne za kontrolę sensoryczną jakości produktów - pracownicy Działu Jakości, laboratorium.

Program szkolenia:

1. Część teoretyczna.

  • Podstawowe zasady przygotowania i realizacji ocen sensorycznych.
  • Metody sensoryczne stosowane w kontroli jakości – przykłady i zastosowanie.
  • Praktyczne wskazówki realizacji badań z zastosowaniem określonych metod, zasady interpretacji wyników.

2. Część praktyczna – zapoznanie z metodyką ocen sensorycznych.

  • Metody różnicowe – test trójkątowy, parzysty, duo-trio.
  • Metoda oszacowania wielkości różnic.
  • Metoda punktowa.
  • Metoda skalowania.

 

6 h

550 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

 

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

+ 48 22 592 47 17