5 Maj 2020
5 Maj 2020
TRAINING

Weryfikacja wrażliwości sensorycznej kandydatów na oceniających

Celem szkolenia jest weryfikacja sprawności sensorycznej w zakresie zmysłu smaku, powonienia, dotyku i wzroku u osób wchodzących w skład zespołów oceniających. 

Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Weryfikacja wrażliwości sensorycznej kandydatów na oceniających

W czasie części teoretycznej uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola zmysłów w analizie sensorycznej i jakie wymagania powinni spełniać oceniający oraz poznają zasady prawidłowej realizacji ocen sensorycznych. Następnie każdy uczestnik przejdzie pełną weryfikację sensoryczną zgodnie z zaleceniami normy ISO 8586 (Analiza sensoryczna – Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania wybranych oceniających i ekspertów oceny sensorycznej).

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni badań sensorycznych Silliker Polska grupa Mérieux NutriSciences, spełniającej warunki określone przez normę ISO 8589 (Analiza sensoryczna - Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), wyposażonej w 12 indywidualnych stanowisk dla oceniających.

terminarz

Termin: 05.05.2020

Metodologia: seminarium, warsztaty

Grupa docelowa:

 • osoby wykonujące oceny sensoryczne produktów, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie,
 • pracownicy Działów Jakości, R&D.

Program szkolenia

Część teoretyczna:

 • Rola zmysłów w analizie sensorycznej,
 • Podstawowe zasady analizy sensorycznej,
 • Wymagania względem oceniających,
 • Metody selekcji i weryfikacji członków zespołów oceniających weryfikacji członków zespołów oceniających.

Część praktyczna – testy weryfikujące wrażliwość sensoryczną:

 • Ocena zdolności rozpoznawania smaków w roztworach wodnych,
 • Wyznaczanie progów wrażliwości smakowej (próg wyczuwalności i rozpoznania),
 • Testy weryfikujące zdolność rozpoznawania barw,
 • Ocena zdolności rozpoznawania zapachów,
 • Ocena zdolności wykrywania różnic w intensywności wrażeń smakowo-zapachowych,
 • Zapoznanie z cechami tekstury – testy szeregowania,
 • Analiza opisowa tekstury.

 

6 h

Cena za szkolenie: 590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

miejsce szkolenia

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

3 kwieceń 2020
Market News
Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Grupy Koordynacyjnej (CMDh), wydłużono termin na przeprowadzenie etapu 1 oceny (analiza ryzyka) wystąpienia zanieczyszczeń nitrozoami...
3 kwieceń 2020
Company News
Z przyjemnością informujemy, że czwarta edycja Blue Paper 2020 jest już dostępna w sprzedaży! Publikacja ta stanowi kontynuację serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywn...