Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
7 sierpień 2019
8 sierpień 2019
TRAINING

Szkolenia praktyczne prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy laboratoryjnej i są realizowane w specjalnie zaprojektowanym do tego celu laboratorium. Wiemy z jak wieloma realnymi problemami borykają się laboratoria w swojej pracy. Zaletą naszych szkoleń jest położenie nacisku na zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności, indywidualne podejście do klienta i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom. Dlatego też nasze szkolenia poprzedzane są wywiadem z klientem na temat zagadnień praktycznych, które klient w zależności od bloku tematycznego chce poruszyć. Aby szkolenie było skuteczne musi być nakierowane na konkretne oczekiwania klienta.

terminarz

Termin: 07-08.08.2019

Program szkolenia:

 • Higiena podczas wykonywania analiz
 • Przygotowanie zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń
 • Zagęszczanie próbek przez filtrację membranową
 • Wykrywanie obecności drobnoustrojów
 • Oznaczanie liczby drobnoustrojów na pożywkach płynnych NPL
 • Oznaczanie liczby drobnoustrojów na pożywkach stałych : metoda posiewu powierzchniowego, metoda posiewu wgłębnego, metoda rozmazu głaszczką
 • Inkubacja
 • Metody potwierdzające : przygotowanie czystych kultur, barwienie metodą Gramma, zestawy biochemiczne do identyfikacji, testy lateksowe, metody serologiczne
 • Obliczanie i wyrażanie wyników

Szkolenie skierowane do:

 • Pracowników laboratoriów mikrobiologicznych żywności, zarówno rozpoczynających karierę w branży laboratoryjnej, jak i pracowników z doświadczeniem, wykonujących analizy mikrobiologiczne
 • Kierowników, kierowników ds. jakości i kierowników technicznych laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Osób nadzorujących pracę laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Audytorów wewnętrznych laboratoriów mikrobiologicznych żywności
 • Wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką metod badań mikrobiologicznych żywności

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Poznasz podstawowe zasady badań mikrobiologicznych, w tym sporządzanie rozcieńczeń, rodzaje posiewów, zasady badań ilościowych i jakościowych, przeliczanie i przedstawianie wyników badania
 • Nauczysz się jak prawidłowo wykonać potwierdzenia zarówno biochemiczne jak i serologiczne
 • Zrozumiesz na czym polegają metody NPL i kiedy je stosować
 • Dowiesz się o zasadach stosowania metod badawczych znormalizowanych zgodnie z ich zakresem i przeznaczeniem
 • Pomożemy Ci rozwiązać konkretne problemy, z którymi stykasz się w swojej bieżącej pracy
 • Poznasz narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i jakością pracy w laboratorium
 • Zobaczysz jak ważna jest higiena środowiska laboratoryjnego
 • Obliczanie, wyrażanie i interpretacja wyników nie będą już więcej stanowiły problemu

 

2000 zł + 23% VAT

Szkolenie trwa 2 dni, zajęcia laboratoryjne odbywają się w Laboratorium Mikrobiologicznym Silliker Polska.

info

Katarzyna Cybulska, Ekspert ds. Mikrobiologii

katarzyna.cybulska@mxns.com

+48 22 592 47 33