28 listopad 2018
TRAINING
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Znakowanie produktów piekarskich i i cukierniczych

Rzetelne informowanie i ochrona zdrowia konsumentów to nadrzędny obowiązek każdego przedsiębiorcy w łańcuchu żywnościowym. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa żywności, cel ten jest realizowany przede wszystkim za pośrednictwem etykiet środków spożywczych, z którymi konsumenci mają do czynienia każdego dnia podczas dokonywania zakupów. 

Wymagania prawne w zakresie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (głównie rozp. (UE) 1169/2011) są złożone, a często niejednoznaczne, zaś błędne oznakowanie pociąga za sobą konsekwencje sankcji.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę wynikającą nie tylko z wymagań prawa, ale również unijnych przewodników i wytycznych dotyczących znakowania środków spożywczych oraz podejścia organów urzędowej kontroliżywności w Polsce.

terminarz

Termin: 28.11.2018 r.

Metodologia: seminarium, warsztaty, dyskusja, wymiana doświadczeń

Program szkolenia

Obowiązki podmiotów działających na rynku spożywczym oraz unijne i polskie wymagania w zakresie przekazywania informacji na temat żywności - znakowanie środków spożywczych.​

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar

Ogólne wymogi dotyczące przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – według Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.

 • Ogólne zasady i wymogi dotyczące informacji na temat żywności - zakres odpowiedzialności.
 • Teksty niedozwolone i wprowadzające w błąd.
 • Czytelność informacji oraz minimalna wysokość czcionki.
 • Informacje obowiązkowe na temat żywności.
 • Szczegółowe zasady deklaracji wykazu składników.
 • Deklaracja alergenów.
 • Dodatki do żywności – sposób deklaracji w wykazie składników, zasada przenoszenia, możliwość pominięcia.
 • Kraj pochodzenia, miejsce pochodzenia - przewidywane zmiany. 

 Praktyczne aspekty znakowania produktów piekarskich i cukierniczych.

 • Podawanie wykazu składników z uwzględnieniem informacji o alergenach.
 • Umieszczanie informacji dodatkowych na etykiecie.
 • Możliwość umieszczania na etykiecie dobrowolnych określeń, takich jak: „pełnoziarnisty”, „z pełnego ziarna”, „bogaty w (...)”, „produkt bezglutenowy”.
 • Praktyczne przykłady etykiet z błędami – weryfikacja niewłaściwych zapisów na etykiecie.

Zasady znakowania żywności wartością odżywczą.

 •  Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej na opakowaniu.
 • Żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
 • Dobrowolne informacje o wartości odżywczej.
 • Praktyczne przykłady rozwiązań – analiza różnych układów wartości odżywczej.
 • Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący określania tolerancji dla zawartości składników deklarowanych w ramach wartości odżywczej.

 

5-6 h

550 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

 
 

 ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

+ 48 22 592 47 30