Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Pobieranie próbek środowiskowych z obszaru produkcji
28 Maj 2019
28 Maj 2019
TRAINING

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących wyboru metody pobierania próbek dla wiarygodności wyniku badania. Podczas szkolenia omówione zostaną najlepsze urządzenia do pobierania próbek z powierzchni produkcji i obrotu żywnością. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo ustalać cel badania i technikę pobierania próbek, poznają wymagania prawne dotyczące pobierania próbek zbiorczych i kompozytowych, a także znaczenie odpowiedniego łączenia próbki z uwzględnieniem czułości, wyrażania wyniku i interpretacji wyników.

terminarz

Termin: 28.05.2019

 

Metodologia: seminarium, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa: 

Szkolenie adresowane jest głównie do kierownictwa personelu obszarów laboratoryjnych i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, tj:

 • osób planujących pobieranie próbek do badań, pobierających i przygotowujących próbki do badań jak również personel laboratoryjny pobierający i przygotowujący próbki analityczne bezpośrednio do badania
 • osób przeprowadzających  audyty wewnętrzne, certyfikujące itd.
 • kierownictwo planujące badania i wykorzystujące wyniki do zarządzania ryzykiem związanym z  bezpieczeństwem mikrobiologicznym, nadzorujące i odpowiedzialne za prawidłowe pobranie i przygotowanie  próbek do badań

Program szkolenia:

 1. Szczegółowe omówienie normy ISO 18593:2018
 2. Techniki pobierania próbek środowiskowych z powierzchni:
  • metoda posiewu
  • metoda odciskowa 
 3. Pobieranie próbek powietrza metodą sedymentacyjną
 4. Prawidłowe dobranie techniki pobierania próbek do zamierzonego celu
 5. Przygotowanie próbek do badania
 6. Wpływ przygotowania próbek na wynik badania
 7. Pobieranie próbek a wymagania prawne
 8. Wykrywanie obecności czy oznaczanie liczby
 9. Dobór odpowiedniego sprzętu – prezentacja i możliwość samodzielnego praktycznego zastosowania
 10. Transport i przechowywanie próbek
 11. Wyrażanie i przedstawianie wyników

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zobaczysz jak kluczowe znaczenie dla wiarygodności wyniku badania ma prawidłowy wybór metody pobrania próbek środowiskowych
 • Poznasz najlepsze sprzęty do pobierania próbek z powierzchni produkcji i obrotu żywnością
 • Nauczysz się, prawidłowo ustalać cel badania i dobierać do niego technikę pobierania próbek
 • Poznasz wymagania prawne odnośnie pobierania i przygotowania próbek
 • Dowiesz się skąd i kiedy pobierać próbki
 • Zrozumiesz na czym polega łaczenie próbek w próbki zbiorcze i kompozytowe
 • Nabierzesz świadomości jak odpowiednio łączyć próbkę uwzględniając czułość
 • Obliczanie, wyrażanie wyniku i interpretacja wyników nie będą już więcej stanowiły problemu

 

6-7 h

Cena za szkolenie: 590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

+48 22 592 47 17