12 marzec 2019
12 marzec 2019
TRAINING

Szkolenie: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – analiza wymagań prawnych Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i praktyczne aspekty stosowania, planowane zmiany

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych informacji z zakresu wymagań prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, niezbędnych do prawidłowego stosowania oświadczeń. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie są rodzaje oświadczeń i warunki ich stosowania oraz gdzie szukać informacji o oświadczeniach zaakceptowanych, odrzuconych i pozostających w trakcie oceny. Ponadto uczestnicy poznają przydatne dokumenty i narzędzia ułatwiające stosowanie oświadczeń oraz kierunki zmian w podejściu do oświadczeń. 

Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
terminarz

Termin: 12.03.2019

Metodologia: seminarium, case-study, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego - technolodzy żywności, pracownicy działu R&D i marketingu, osoby odpowiedzialne za przygotowanie specyfikacji i etykiet produktów spożywczych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
 • Przykłady omawiane w trakcie szkolenia zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników

Program szkolenia

Podstawowe i ogólne informacje dotyczące oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1924/2006:

 • Zakres stosowania rozporządzenia 1924/2006
 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne - ważne definicje + krótki test na identyfikację kategorii oświadczeń.
 • Oświadczenia zaakceptowane, w trakcie rozpatrywania i odrzucone - gdzie szukać?
 • Warunki niezbędne do spełnienia, aby zastosować oświadczenie.
 • Zakazy dotyczące formułowania treści oświadczeń.
 • Deklaracja informacji o wartości odżywczej środków spożywczych opatrzonych oświadczeniami z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 oraz wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie tolerancji i zaokrągleń - profile żywieniowe.

Oświadczenia żywieniowe:

 • Szczegółowe warunki stosowania oświadczeń żywieniowych – wymagania w zakresie znakowania.
 • Oświadczenia porównawcze.
 • Wykaz dozwolonych oświadczeń żywieniowych – jak można je stosować?

Oświadczenia zdrowotne:

 • Szczegółowe warunki i ograniczenia stosowania oświadczeń zdrowotnych.
 • Dodatkowe informacje obowiązkowe zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.
 • Oświadczenia zdrowotne z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 – w jaki sposób stosować oświadczenia funkcjonalne?
 • Lista „pending” - jak korzystać z oświadczeń, których ocena nie została jeszcze zakończona?
 • Oświadczenia zdrowotne z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.
 • Możliwe dalsze losy dotyczące tzw. składników botanicznych.

Praktyczne aspekty stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych:

 • Unijny rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – przydatne narzędzie do stosowania.
 • Dokumenty ułatwiające stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – decyzja Komisji Europejskiej, wytyczne w zakresie elastyczności brzmienia dozwolonych oświadczeń.
 • Przykłady prawidłowego i błędnego stosowania oświadczeń.

Studium przypadków – reklama i prezentacja: 

 • Analiza reklam i prezentacji środków spożywczych z zastosowanymi oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi – 3 przypadki.
 • Trend "Clean label". 

Dyskusja i pytania uczestników.

 

5-6 h

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

miejsce szkolenia
 
 

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!