Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Mikrobiologiczne badania żywności
4 czerwiec 2019
4 czerwiec 2019
TRAINING

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących mikrobiologicznych badań żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z interpretacją oraz wykorzystaniem wyników badań. Uczestnicy dowiedzą się, jakie jest znaczenie wyboru odpowiedniej metodyki badań mikrobiologicznych, w jaki sposób prawidłowo pobierać próbki żywności do badań oraz jak właściwie wykorzystać uzyskane wyniki badań mikrobiologicznych.

terminarz

Termin:  04.06.2019 r.

 

Metodologia: seminarium, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego - osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów żywnościowych, kierownicy kontroli jakości, kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mikrobiologicznych badań żywności.
 • Przykłady omawiane w trakcie szkolenia zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

Program szkolenia

Przypomnienie podstawowych informacji mikrobiologicznych: 

 • Drobnoustroje i ich rola w żywności.
 • Zagrożenia mikrobiologiczne (kwalifikacja), zatrucia pokarmowe.
 • Analiza i Ocena Ryzyka.
 • Kryteria mikrobiologiczne.
 • Czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na wzrost i przetrwanie mikroorganizmów.

Metodyki badawcze stosowane w mikrobiologii: 

 • Klasyczne metody badań.
 • Szybkie metody badań.
 • Monitoring higieny.
 • Kryteria wyboru zakresu badań.

Możliwości wykorzystania badań mikrobiologicznych jako narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności: 

 • Bezpieczeństwo produktów spożywczych – podejście zapobiegawcze.
 • Strategia badań mikrobiologicznych.
 • Pobieranie próbek.
 • Badania trwałości żywności (shelf life study)
 • Dokumenty techniczne.

Znaczenie prawidłowego wyboru metodyki w powiązaniu z założonym celem wykorzystania badań: 

 • Walidacja.
 • Charakterystyka metod badawczych (metody: ilościowe i jakościowe).
 • Niepewność wyniku.

 

6 h

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

+48 22 592 47 17

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!