Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Listeria w żywności i w środowisku produkcyjnym
20 sierpień 2019
20 sierpień 2019
TRAINING

Listeria - demon czy bakteria doskonała?

Uczestnicząc w szkoleniu z tego zakresu poznasz mechanizm powstawania zakażenia Listeria, pokażemy konkretne przykłady jak prawidłowo przeprowadzić strefowanie higieniczne w zakładzie produkcyjnym, wskażemy miejsca w których możesz spotkać Listeria, poznasz narzędzia do zarządzania ryzykiem wystąpienia Listeria w środowisku - PEM. Dodatkowo, zrozumiesz różnicę w podejściu do badania Listeria : wykrywanie czy liczba, a także dowiesz się o zasadach stosowania metod badawczych zgodnie z ich zakresem.

terminarz

Termin: 20.08.2019

 

Metodologia: seminarium, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest głównie do kierownictwa personelu obszarów laboratoryjnych i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, tj:

 • osób planujących pobieranie próbek do badań, pobierających i przygotowujących próbki do badań, jak również personel laboratoryjny przygotowujący próbki analityczne bezpośrednio do badania
 • osób przeprowadzających audyty wewnętrzne, certyfikujące itd.
 • kierownictwo planujące badania i wykorzystujące wyniki do zarządzania ryzykiem związanym bezpieczeństwem mikrobiologicznym, nadzorujące i odpowiedzialne za prawidłowe pobieranie i przygotowanie próbek do badań

Program szkolenia: 

 1. Charakterystyka bakterii z rodzaju Listeria
 2. Występowanie w żywności 
 3. Środowisko produkcji - miejsca w których można spotkać Listeria
 4. Wymagania prawne
 5. Wykrywanie obecności czy oznaczanie liczby? 
 6. Metody badań: 
  • Metoda klasyczna wykrywania obecności zgodnie z PN ISO 11290-1: 2017 
  • Metoda klasyczna oznaczania liczby zgodnie z PN ISO 11290-2: 2017
  • Testy potwierdzające
  • Metody alternatywne 
 7. Szybkie testy do oznaczania Listeria w środowisku produkcyjnym

 

6-7 h

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

 
 
 
 

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

 

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

+48 22 592 47 17