18 czerwiec 2019
18 czerwiec 2019
TRAINING

Alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji na wybrane składniki żywności stały się na przestrzeni ostatnich lat istotnym problemem o wymiarze społecznym i indywidualnym. W konsekwencji producenci żywności podjęli wiele działań ukierunkowanych na zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami. 

W Europie istnieje prawny obowiązek informowania konsumentów o 14 alergenach pokarmowych (art. 21 oraz Załącznik II Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011), zgodnie z którym substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji muszą być wymienione w wykazie składników żywności oraz podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od reszty wykazu składników. W związku z tym, że problem ten dotyczy coraz większej części populacji, brak deklaracji obecności alergenu w żywności stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji niesie wysokie ryzyko dla zdrowia i życia konsumentów.

Zarządzanie alergenami, jako jeden z elementów systemów zarządzania  bezpieczeństwem i jakością żywności w zakładzie produkcyjnym, powinien przejawiać się na każdym szczeblu organizacji – począwszy od produkcji, poprzez świadomość najwyższego kierownictwa, szkolenia personelu,  stosowanie odpowiednich procedur mycia i dezynfekcji oraz metod analizy substancji alergennych.

terminarz

Termin: 18.06.2019

 

Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Alergeny w żywności - zarządzanie ryzykiem

Metodologia: seminarium, warsztaty, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego - technolodzy, kierownicy jakości, pracownicy działów jakości, marketingu i R&D oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem alergenów w przemyśle spożywczym
 • Przykłady omawiane w trakcie warsztatów szkoleniowych zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

Program szkolenia

Podstawowe informacje na temat alergenów:

 • Czym są alergeny i dlaczego są tak istotne, pojęcie alergii i nietolerancji pokarmowej, objawy alergii.
 • Źródła alergenów – obowiązkowa lista składników alergennych.
 • Charakterystyka poszczególnych składników alergennych.  
 • Interaktywny test.

Deklaracja alergenów na etykietach środków spożywczych:

 • Podstawy prawne.
 • W jaki sposób deklarować składniki alergenne?
 • Zanieczyszczenia krzyżowe składnikami alergennymi.
 • Interaktywny test (poszukiwanie alergenu, prawidłowe wyróżnianie alergenów).

Zarządzanie ryzykiem występowania alergenów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym alergenami:

 • Identyfikacja alergenów występujących w surowcach; metody weryfikacji dostawców oraz kontroli surowców.
 • Sposoby zapobiegania i eliminacji zanieczyszczeń krzyżowych w produkcji.
 • Znaczenie i metody szkolenia.
 • Szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenami dla danego środka spożywczego
 • Interaktywny test (zarządzanie produkcją, planowanie rework, krótkie szkolenie dla personelu).

Walidacja procesów czyszczenia i dezynfekcji:

 • Walidacja procesów czyszczenia – zasada „najgorszego przypadku”.
 • Ustalanie kryterium akceptacji dla walidacji czyszczenia.
 • Szacowanie akceptowalnego poziomu skażenia alergenowego dla danego wyrobu: NOAEL, LOAEL.
 • Metody analityczne, kryteria akceptacji, ograniczenia metod analitycznych.
 • Rewalidacja.

Dyskusja i pytania uczestników.

 

5-6 h

590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia 

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

 
 

 ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

+ 48 22 592 47 17

 

 

 

 

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!