Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
31 lipiec 2019
31 lipiec 2019
TRAINING

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wyborem metody pobierania próbki w zależności od rodzaju matrycy żywności. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób przygotować zawiesinę wyjściową i serię rozcieńczeń, jakie znaczenie ma dobór odpowiedniej metody posiewu, a także przedstawione zostaną dokumenty opisujące postępowanie z próbką zbiorczą i kompozytową.

terminarz

Termin: 31.07.2019

 

Metodologia: seminarium, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa: 

Szkolenie adresowane jest głównie do kierownictwa personelu obszarów laboratoryjnych i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, tj:

 • osób planujących pobieranie próbek do badań, pobierających i przygotowujących próbki do badań jak również personel laboratoryjny przygotowujący próbki analityczne bezpośrednio do  badania
 • osób przeprowadzających  audyty wewnętrzne, certyfikujące itd.
 • kierownictwo planujące badania i wykorzystujące wyniki do zarządzania ryzykiem związanym bezpieczeństwem mikrobiologicznym, nadzorujące i odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie próbek do badań

Program szkolenia: 

 1. Przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych zgodnie z  arkuszami norm 6887 – 1 do 5
 2. Wpływ przygotowania próbek na wynik badania
 3. Przygotowanie próbek a wymagania prawne
 4.  Szczegółowe omówienie przygotowania próbek z uwzględnieniem różnych matryc również tych bardzo problematycznych
 5. Higiena podczas wykonywania analiz
 6. Omówienie zastosowanych rozcieńczalników i sprzętu
 7. Przygotowanie zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń
 8. Próbki zbiorcze i kompozytowe
 9. Dobór odpowiedniej metody posiewu
 10. Obliczanie i wyrażanie wyniku

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zobaczysz jak kluczowe znaczenie dla wiarygodności wyniku badania ma przygotowanie próbki
 •  Poznasz zasady przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych, sporządzania naważek , zawiesiny wyjściowej i dalszych dziesięciokrotnych rozcieńczeń
 • Dowiesz się o zasadach metod posiewu
 • Poznasz narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i jakością pracy w laboratorium
 • Poznasz wymagania prawne odnośnie przygotowania próbek
 • Zrozumiesz na czym polega komponowanie próbek w próbki zbiorcze i kompozytowe
 • Nabierzesz świadomości jak odpowiednio skomponować próbkę uwzględniając czułość

 

6-7 h

Cena za szkolenie: 590 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

+48 22 592 47 17