13 wrzesień 2018
TRAINING

Szkolenie jest doskonałą okazją do usystematyzowania wiedzy na temat zafałszowań żywności (Food Fraud) i metod ich identyfikacji. Celem szkolenia jest również zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny podatności na zafałszowania w łańcuchu dostaw żywności, niezbędnej w celu spełnienia wymagań systemów bezpieczeństwa i jakości żywności (IFS, BRC, FSSC 22000).

Mérieux NutriSciences - Fałszowanie żywności w kontekście jej autentyczności i podatności na zafałszowania
terminarz

Termin: 13.09.2018

 

Metodologia: seminarium, case-study, dyskusja, wymiana doświadczeń

Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego, osoby odpowiedzialne za jakość i bezpieczeństwo żywności, wszyscy zainteresowani problemem zafałszowań żywności.
 • Przykłady omawiane w trakcie szkolenia zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

Program szkolenia

Aspekty prawne w zakresie fałszowania żywności i przegląd najczęściej wykrywanych zafałszowań żywności w Polsce i w Unii Europejskiej.

 • Żywność zafałszowana i żywność o niewłaściwej jakości handlowej a produkt niebezpieczny - wg prawa polskiego oraz podejścia UE.
 • Konsekwencje prawne fałszowania żywności.
 • Podwójna jakość żywności.
 • Zagrożenia zdrowotne wynikające ze spożywania zafałszowanej żywności.
 • Przykłady zafałszowań żywności oraz działania w UE podejmowane w zakresie zwalczania i kontroli fałszowania żywności.

Rodzaje zafałszowań żywności i metody ich detekcji.

 • Najczęściej fałszowane środki spożywcze.
 • Mechanizmy fałszerstw.
 • Przykłady międzynarodowych i rodzimych skandali związanych z fałszowaniem żywności.
 • Rodzaje metod analitycznych stosowanych do wykrywania zafałszowań żywności, szybkie testy.

Zarządzanie problemem fałszowania żywności z poziomu zakładu spożywczego.

 • Wskazówki metod opracowania, wdrożenia i utrzymania planów zapobiegających fałszowaniu żywności.
 • Kolejne etapy do realizacji podczas przygotowywania planu ograniczania ryzyka, w tym: przeprowadzenie oceny ryzyka łańcucha dostaw surowców, ocena stopnia narażenia danego surowca i produktu na fałszowanie, gromadzenie i analiza danych o żywności zafałszowanej, czynniki ryzyka. 
 • Środki kontroli stosowane podczas wdrażania i monitorowania planu ograniczania ryzyka.
 • Przegląd i poprawa skuteczności działania wdrożonego planu ograniczania ryzyka.
 • Interaktywna baza danych Mérieux NutriSciences jako odpowiedź na wymagania systemów bezpieczeństwa i jakości żywności (IFS, BRC, FSSC 22000).
 • Analiza przeprowadzona na wybranych przykładach.

Pytania i dyskusja.

6 h

Cena za szkolenie: 890 zł netto + 23% VAT*

*Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, świadectwo ukończenia szkolenia

Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o. , grupa Mérieux NutriSciences

ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa

 

info

Kontakt:

szkolenia@mxns.com

+ 48 22 592 47 30

 

 

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!