6 grudzień 2021
6 grudzień 2021
WEBINAR
Mérieux NutriSciences - Webinar: Mikroplastik pod lupą

 

BEZPŁATNY WEBINAR

MIKROPLASTIK POD LUPĄ
Czy naprawdę da się go wyeliminować?

Poniedziałek, 6 Grudnia
14:30 – 15:45
Webinar prowadzony w język angielskim

>>ZAREJESTRUJ SIĘ <<

Podczas gdy istnieje silne zbiorowe pragnienie, aby podążać w bardziej zrównoważonym kierunku poprzez głęboką zmianę nawyków i konsumpcji jednostki i społeczności - dzięki rosnącej świadomości rzeczywistego wpływu każdej jednostki na środowisko - każde rozwiązanie mające na celu zmniejszenie tego wpływu musi być poddane gruntownej ocenie.

Jednym z problemów najczęściej omawianych przez przemysł, konsumentów i organy regulacyjne jest zanieczyszczenie środowiska mikroplastikiem. Obawy związane z zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego, wynikające z narażenia na mikroplastik, odnoszą się do różnych toksycznych i rakotwórczych dodatków stosowanych w procesie produkcji plastiku oraz wpływ jaki mogą wywierać na organizm. Uważa się również, że drobiny plastiku mogą być nośnikiem patogenów i metali ciężkich. 

Cząstki mikroplastiku, przenoszone przez prądy powietrzne, mogą przemieszczać się na dystanse sięgające nawet 100 km, po czym osadzają się w glebie i wodzie. Pojawia się więc pytanie, czy możliwe jest wyeliminowanie mikroplastiku ze środowiska? Może jeszcze nie teraz. Pewne jest to, że mikroplastik stanowi nowe wyzwanie dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, chemicznego, szczególnie w ujęciu zrównoważonego rozwoju. 

Zagadnienie mikroplastiku przybliżą dwaj eksperci Mérieux NutriSciences - Andrea Vittadello, Sustainability Ambassador i Federico Benetti, Executive Director of ECSIN LAB, którzy od lat zajmują się tematyką zrównoważonego środowiska prowadząc badania nad wpływem mikroplastiku na środowisko. Podczas webinarium zajmą się tym zagadnieniem z różnych punktów widzenia, omawiając możliwe rozwiązania mające na celu zmniejszenie obecności mikroplastiku w środowisku oraz związane z tym badania analityczne mające na celu weryfikację skuteczności każdego z rozwiązań.

GOŚĆ SPECJALNY
Valentina Bertato - European Commission, DG Environment, przedstawi postępy prac Komisji Europejskiej, działania naprawcze oraz przyszłe plany zmniejszenia wpływu mikroplastiku na środowisko.