Mérieux NutriSciences - MCPD estry glicydowe kwasów tłuszczowych - nowe limity 2018
6 marzec 2018
|   MARKET NEWS
Estry glicydowe kwasów tłuszczowych: nowe najwyższe dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniu (UE) 2018/290

W dniu 26 lutego Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2018/290 zmieniające rozporządzenie (WE) 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów estrów glicydowych kwasów tłuszczowych (GE) w żywności.

Nowe rozporządzenie ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy estrów glicydowych kwasów tłuszczowych (GE) w olejach i tłuszczach roślinnych, preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci.

Rozporządzenie wchodzi w życie 19 marca 2018 r.

Prace Komisji Europejskiej nad ograniczeniem zawartości 3-MCPD i GE w żywności trwają od dawna; co więcej, osiągnięto porozumienie między EFSA i JEFCA (Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności) w kwestii oceny ryzyka i zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z obecnością 3-MCPD w żywności. W związku z powyższym, w niedługim czasie spodziewana jest aktualizacja wytycznych w odniesieniu do poziomu 3-MCPD w żywności.

Dowiedz się więcej o ofercie analitycznej Mérieux NutriSciences dotyczącej oznaczania w żywności 3-MCPD, 2-MCPD, estrów 2-, i 3-MCPD i estrów glicydowych kwasów tłuszczowych (GE)

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!