Mérieux NutriSciences - Webinar - Safety HUD
29 styczeń 2019
29 styczeń 2019
WEBINAR

Fałszowanie żywności definiowane jest jako „celowa, niedeklarowana modyfikacja składu lub podawanie fałszywych informacji o produkcie lub jego składnikach, opakowaniu, etykiecie, oznakowaniu produktu bądź zamieszczanie nieprawdziwych / wprowadzających w błąd oświadczeń, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów” (Food Fraud Initiative, Michigan University). Proceder fałszowania żywności może uderzyć w jakąkolwiek firmę na świecie, pociągając za sobą negatywne skutki związane z utratą wizerunku marki w oczach konsumentów, karami finansowymi, a nawet bankructwem przedsiębiorstwa.

Aby zapewnić integralność łańcucha żywnościowego oraz spełnić wymagania międzynarodowych standardów (np. BRC, IFS), przedstawiamy Państwu Safety HUD, naszą nową platformę usprawniającą monitorowanie oraz przeprowadzanie oceny podatności na fałszowanie zarówno produktu gotowego, jak i surowców pochodzących z całego świata.

Zapraszamy do udziału w webinarze, który odbędzie się dniu 29 stycznia 2019 (11:00-12:00), w czasie którego nasz ekspert, Massimo Frera, zaprezentuje możliwości, jakie oferuje platforma Safety HUD.

ZAREJESTRUJ SIĘ

(Zgłoszenia przyjmujemy do 28 stycznia 2019).