Mérieux NutriSciences - Webinar - Wszystko jest biodegradowalne
22 kwieceń 2021
22 kwieceń 2021
WEBINAR

BEZPŁATNY WEBINAR

ALL IS BIODEGRADABLE
Meaning and functions of biodegradability

 Czwartek, 22 kwietnia, 11:00 - 12:00
Webinar prowadzony w języku angielskim

>> ZAREJESTRUJ SIĘ <<

Biodegradowalność jest pojęciem bardzo ogólnym, które znajduje swoje prawdziwe wyjaśnienie, gdy jest ograniczone do konkretnego obiektu, w określonym czasie i w ściśle określonych warunkach środowiskowych.

Celem webinarium jest wyjaśnienie zastosowań i znaczenie podatności na biodegradację materiałów biodegradowalnych w różnych warunkach środowiskowych na przykładzie: 

  • produktów kompostowalnych, 
  • biodegradowalności w glebie, 
  • biodegradowalności w środowisku morskim, 
  • biodegradowalności w otwartym środowisku.

Szczególny nacisk zostanie położony na międzynarodowe standardy i badania, które należy przeprowadzić w celu weryfikacji właściwości produktów biodegradowalnych.

Webinar poprowadzi ekspert Mérieux NutriSciences, Andrea Vittadello, Project Manager usług związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym projektów dotyczących badań kompostowalności.