12 luty 2019
12 luty 2019
WEBINAR

W dniu 28 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/775 ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego.

Mérieux NutriSciences - Webinar - Deklaracja pochodzenia podstawowego składnika: wymagania rozp. 2018/775
terminarz

Termin webinaru: 12.02.2019

Godz.: 14:00

Czas trwania: około 30 minut

Grupa docelowa: Przedstawiciele branż sektora spożywczego odpowiedzialni za zgodność żywności, w tym etykiet środków spożywczych, z wymaganiami prawa UE

W trakcie webinaru przedstawimy wymagania nowego rozporządzenia, przeanalizujemy przykłady żywności objętej tymi wymaganiami oraz związane z tym wątpliwości.

Program webinaru

  • Zarys historyczny i podstawy uregulowania prawnego.
  • Oczekiwania konsumentów wobec informacji o pochodzeniu żywności.
  • Obowiązkowe i dobrowolne wskazywanie pochodzenia żywności.
  • Istotne definicje - podstawowy składnik, kraj pochodzenia, miejsce pochodzenia.
  • Wymagania nowego Rozporządzenia (UE) nr 2018/775 - wskazywanie pochodzenia podstawowego składnika, sposób prezentacji informacji na etykiecie.
  • Żywność objęta nowymi wymaganiami - analiza przykładów, wątpliwości.
  • Ważne daty - od kiedy należy stosować nowe wymagania?

 

Koszt udziału w webinarze: 100 zł netto + 23% VAT

Do prawidłowego odbioru potrzebujesz komputera, szerokopasmowego połączenia z internetem oraz głośników.

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!