Mérieux NutriSciences - NIAS w opakowaniach do żywności
18 październik 2018
Webinar
Substancje dodane w sposób niezamierzony (NIAS) są to zanieczyszczenia w stosowanych substancjach lub półprodukty reakcji powstałe podczas procesu polimeryzacji lub rozkładu albo produkty reakcji, które mogą wystąpić w produkcie końcowym. NIAS mogą powstawać podczas procesu produkcji lub rozkładu materiału opakowaniowego, mogą też stanowić produkt...
18 październik 2018
Training
Znakowanie napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w projekcie zmian Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Szkolenie pozwala uczestnikom usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących znakowania napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Mikrobiologiczne badania żywności
15 październik 2018
Training
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących mikrobiologicznych badań żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z interpretacją oraz wykorzystaniem wyników badań. Uczestnicy dowiedzą się, jakie jest znaczenie wyboru odpowiedniej metodyki badań mikrobiologicznych, w jaki sposób prawidłowo pobierać...
Mérieux NutriSciences - Pochodzenie podstawowego składnika: aktualne podejście i oficjalne wytyczne w znakowaniu
4 październik 2018
Training
W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo przeanalizowane na przykładach wymagania Rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2018/775 dotyczące wskazywania pochodzenia podstawowego składnika, jak również aktualne podejście i oficjalne wytyczne w znakowaniu środków spożywczych wg Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
3 październik 2018
Training
Znakowanie produktów mięsnych – przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę wynikającą nie tylko z wymagań prawa, ale również unijnych przewodników i wytycznych dotyczących znakowania środków spożywczych oraz podejścia organów urzędowej kontroli żywności w Polsce.