12 luty 2019
Webinar
W dniu 28 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/775 ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia...