18 kwieceń 2019
Webinar
Zapraszamy do udziału w webinarze “Zarządzanie monitoringiem środowiska produkcyjnego za pomocą EnviroMap”.
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Praktyczne aspekty znakowania produktów pochodzenia roślinnego
25 kwieceń 2019
Training
Znakowanie produktów pochodzenia roślinnego – przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę wynikającą nie tylko z wymagań prawa, ale również unijnych przewodników i wytycznych dotyczących znakowania środków spożywczych oraz podejścia organów urzędowej kontroli żywności w Polsce. 
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
7 Maj 2019
Training
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wyborem metody pobierania próbki w zależności od rodzaju matrycy żywności. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób przygotować zawiesinę wyjściową i serię...
9 Maj 2019
Training
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jakich przypadkach i w jaki sposób należy informować konsumenta o obecnych w żywności substancjach dodatkowych, aromatach i enzymach. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zyskają wiedzę, w jaki sposób przyporządkować produkt do odpowiedniej kategorii żywności, jak szukać informacji o dodatkach dozwolonych...
14 Maj 2019
Training
Znakowanie produktów rybnych – przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę wynikającą nie tylko z wymagań prawa, ale również unijnych przewodników i wytycznych dotyczących znakowania produktów oraz podejścia organów urzędowej kontroli żywności w Polsce.