Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Znakowanie napojów alkoholowych - przewidywane zmiany
17 październik 2019
Training
Znakowanie napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w projekcie zmian Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Szkolenie pozwala uczestnikom usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących znakowania napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
22 październik 2019
Training
Szkolenie: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – analiza wymagań prawnych Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i praktyczne aspekty stosowania, planowane zmiany Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych informacji z zakresu wymagań prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, niezbędnych do prawidłowego stosowania...
24 październik 2019
Webinar
Technologia NGS jest obiecującym narzędziem służącym do nadzoru nad jakością żywności poprzez kontrolowanie problemów związanych z psuciem się artykułów spożywczych, a także rozwiązywanie kryzysów związanych z bezpieczeństwem żywności.
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Dodatki do żywności, aromaty i enzymy
29 październik 2019
Training
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jakich przypadkach i w jaki sposób należy informować konsumenta o obecnych w żywności substancjach dodatkowych, aromatach i enzymach. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zyskają wiedzę, w jaki sposób przyporządkować produkt do odpowiedniej kategorii żywności, jak szukać informacji o dodatkach dozwolonych...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Zastosowanie mikrobiologii predyktywnej
5 listopad 2019
Training
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikrobiologią predyktywną oraz możliwościami jej zastosowania do oceny mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę, jak przewidywać poziom zanieczyszczenia patogenami i w jakim zakresie zmiany środowiska czy optymalizacja receptury (aktywność wody, kwasowość,...