13 listopad 2018
Training
Znakowanie produktów pochodzenia roślinnego – przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę wynikającą nie tylko z wymagań prawa, ale również unijnych przewodników i wytycznych dotyczących znakowania środków spożywczych oraz podejścia organów urzędowej kontroli żywności w Polsce. 
25 kwieceń 2018
Training
Weryfikacja wrażliwości sensorycznej kandydatów na oceniających Celem szkolenia jest weryfikacja sprawności sensorycznej w zakresie zmysłu smaku, powonienia, dotyku i wzroku u osób wchodzących w skład zespołów oceniających. 
25 kwieceń 2018
Webinar
Uczestnicząc w webinarze dowiesz się m.in. czym są i w jaki sposób powstają związki MCPD i ich estry oraz estry glicydowe kwasów tłuszczowych, w jakich produktach występują związki MCPD, jaka jest ekspozycja na związki MCPD w różnych grupach wiekowych, nowe limity ustanowione dla estrów glicydowych (GE) zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/...
Mérieux NutriSciences - Webinar: Znakowanie żywności na rynek USA zgodnie z wymaganiami FDA
24 kwieceń 2018
Webinar
Jakie zmiany w deklaracji wartości odżywczej żywności na rynek USA wprowadza nowa regulacja FDA? ​Uczestnicząc w webinarze dowiesz się m.in. o nowych wymaganiach w deklaracji wartości odżywczej według FDA oraz wejście w życie najważniejszych przepisów, zmiany w graficznej prezentacji wartości odżywczej, przedstawimy listę składników odżywczych...
11 kwieceń 2018
Training
Znakowanie napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w projekcie zmian Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Szkolenie pozwala uczestnikom usystematyzować wiedzę w zakresie obowiązujących wymagań prawnych dotyczących znakowania napojów alkoholowych (piwa, wina i inne napoje alkoholowe...