5 marzec 2019
Webinar
  Z przyjemnością ogłaszamy, że już w marcu 2019 opublikowana zostanie trzecia edycja Blue Paper, publikacji będącej kontynuacją serii opracowań dotyczących „Europejskich Trendów w Bezpieczeństwie Żywności: Najważniejsze Kwestie i Perspektywy”.
7 marzec 2019
Training
Praktyczne aspekty znakowania produktów mięsnych Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę wynikającą nie tylko z wymagań prawa, ale również unijnych przewodników i wytycznych dotyczących znakowania środków spożywczych oraz podejścia organów urzędowej kontroli żywności w Polsce.
12 marzec 2019
Training
Szkolenie: Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – analiza wymagań prawnych Rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i praktyczne aspekty stosowania, planowane zmiany Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych informacji z zakresu wymagań prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, niezbędnych do prawidłowego stosowania...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Mikrobiologiczne badania żywności
14 marzec 2019
Training
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących mikrobiologicznych badań żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z interpretacją oraz wykorzystaniem wyników badań. Uczestnicy dowiedzą się, jakie jest znaczenie wyboru odpowiedniej metodyki badań mikrobiologicznych, w jaki sposób prawidłowo pobierać...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego
19 marzec 2019
Training
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zanieczyszczeniach najczęściej występujących w żywności pochodzenia roślinnego, skutkach zdrowotnych dla konsumenta oraz wymaganiach prawnych w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak planować i wykorzystywać wyniki badań oraz gdzie szukać informacji o zarejestrowanych...