Mérieux NutriSciences - Pochodzenie podstawowego składnika: aktualne podejście i oficjalne wytyczne w znakowaniu
26 wrzesień 2018
Training
W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo przeanalizowane na przykładach wymagania Rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2018/775 dotyczące wskazywania pochodzenia podstawowego składnika, jak również aktualne podejście i oficjalne wytyczne w znakowaniu środków spożywczych wg Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
28 czerwiec 2018
Webinar
W dniu 28 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/775 ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia...
21 czerwiec 2018
Webinar
BEZPŁATNY WEBINAR Chcesz dowiedzieć się o trendach w zakresie bezpieczeństwa żywności,  najważniejszych kwestiach dotyczących jakości żywności w 2017 r. oraz perspektywach na rok 2018? Podczas webinaru, prowadzonego przez naszych specjalistów, przedstawimy najważniejsze zagadnienia ujęte w drugim wydaniu Blue Paper - wiarygodnym przewodniku...
19 czerwiec 2018
Training
Szkolenie jest doskonałą okazją do usystematyzowania wiedzy na temat zafałszowań żywności (Food Fraud) i metod ich identyfikacji. Celem szkolenia jest również zdobycie umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny podatności na zafałszowania w łańcuchu dostaw żywności, niezbędnej w celu spełnienia wymagań systemów bezpieczeństwa i jakości żywności...
5 czerwiec 2018
Training
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikrobiologią predyktywną oraz możliwościami jej zastosowania do oceny mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę, jak przewidywać poziom zanieczyszczenia patogenami i w jakim zakresie zmiany środowiska czy optymalizacja receptury (aktywność wody, kwasowość,...