Mérieux NutriSciences - Pochodzenie podstawowego składnika: aktualne podejście i oficjalne wytyczne w znakowaniu
4 luty 2020
Training
W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo przeanalizowane na przykładach wymagania Rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 2018/775 dotyczące wskazywania pochodzenia podstawowego składnika, jak również aktualne podejście i oficjalne wytyczne w znakowaniu środków spożywczych wg Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
25 luty 2020
Training
  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i przekazanie praktycznych zasad stosowania metod sensorycznych do kontroli jakości środków spożywczych. 
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Walidacja procesu mycia i dezynfekcji
11 marzec 2020
Training
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy pozwalającej skonstruować prawidłowy plan walidacji procesów mycia i dezynfekcji. Uczestnicy dowiedzą się, przy pomocy jakich metod analitycznych dokonywać skutecznej weryfikacji opracowanego planu, a także jak modyfikować i poprawiać skutecznośc procesu mycia i dezynfekcji w środowiskach o zwiększonym...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie: Mikrobiologiczne badania żywności
12 marzec 2020
Training
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących mikrobiologicznych badań żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z interpretacją oraz wykorzystaniem wyników badań. Uczestnicy dowiedzą się, jakie jest znaczenie wyboru odpowiedniej metodyki badań mikrobiologicznych, w jaki sposób prawidłowo pobierać...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Zatrucia pokarmowe w gastronomii
18 marzec 2020
Training
Celem szkolenia jest poznanie mechanizmu powstawania zatruć pokarmowych oraz najczęstszych ich przyczyn. Dodatkowo zostaną przedstawione i omówione Dobre Praktyki, które minimalizują ryzyko wystąpienia zatruć pokarmowych.