3 grudzień 2019
Training
Alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji na wybrane składniki żywności stały się na przestrzeni ostatnich lat istotnym problemem o wymiarze społecznym i indywidualnym. W konsekwencji producenci żywności podjęli wiele działań ukierunkowanych na zarządzanie ryzykiem związanym z alergenami. 
3 grudzień 2019
Webinar
BEZPŁATNY WEBINAR 11:30 – 12:30 pm 3 Grudnia, 2019 Język: Angielski
5 grudzień 2019
Training
  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i przekazanie praktycznych zasad stosowania metod sensorycznych do kontroli jakości środków spożywczych. 
Mérieux NutriSciences - Bezpłatny webinar - Opakowania do żywności
10 grudzień 2019
Webinar
Wszystkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością muszą podlegać szczegółowej kontroli, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia produktu, a także spełniać wymagania jakości i bezpieczeństwa stawiane materiałom opakowaniowym.