25 czerwiec 2019
Webinar
Technologia NGS jest obiecującym narzędziem służącym do nadzoru nad jakością żywności poprzez kontrolowanie problemów związanych z psuciem się artykułów spożywczych, a także rozwiązywanie kryzysów związanych z bezpieczeństwem żywności.
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Suplementy diety: znakowanie i reklama
26 czerwiec 2019
Training
Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają szczegółowe wymagania w stosunku do suplementów diety, wynikające z przepisów prawa żywnościowego. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione wymagania prawne dotyczące oznakowania, prezentacji i reklamy suplementów diety. Dodatkowo, uczestnicy szkolenia poznają rodzaje dozwolonych oświadczeń na suplementach...
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Listeria w żywności i w środowisku produkcyjnym
2 lipiec 2019
Training
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących występowania bakterii Listeria species i Listeria monocytogenes w żywności i środowisku produkcyjnym. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo ustalać cel badania i metodę badania, omówione zostaną również szybkie testy do kontroli czystości środowiska produkcyjnego.
Mérieux NutriSciences - Szkolenie - Przygotowanie próbek do badań mikrobiologicznych
31 lipiec 2019
Training
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących przygotowania próbek do badań mikrobiologicznych. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wyborem metody pobierania próbki w zależności od rodzaju matrycy żywności. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób przygotować zawiesinę wyjściową i serię...