Termin „odpady” odnosi się do wszelkich materiałów, które zostały odrzucone lub porzucone, zgodnie z prawem lub na skutek działalności przemysłowej, rolnej, publicznej czy domowej, i mogą występować w formie stałej, płynnej albo półstałej.

Wszystkie formy działalności przemysłowej obejmują produkcję stałych i płynnych odpadów, które należy sklasyfikowć aby ustalić właściwe metody ich zarządzania i usuwania. Laboratoria Mérieux NutriSciences mogą wykonać klasyfikację odpadów i pomóc klientom w opracowaniu programów ich utylizacji.

18 listopad 2019
Local News , New method/service
  BEZPŁATNY WEBINAR 11:30 – 12:30 pm 3 Grudnia, 2019 Język: Angielski
13 listopad 2019
New method/service
Żywność dla dzieci dostarczana przez pierwsze 1000 dni w życiu dziecka ma ogromne znaczenie – zapewnia prawidłowy rozwój, zaspokaja potrzeby energetyczne i odżywcze.  Mérieux NutriSciences zap...