Termin „odpady” odnosi się do wszelkich materiałów, które zostały odrzucone lub porzucone, zgodnie z prawem lub na skutek działalności przemysłowej, rolnej, publicznej czy domowej, i mogą występować w formie stałej, płynnej albo półstałej.

Wszystkie formy działalności przemysłowej obejmują produkcję stałych i płynnych odpadów, które należy sklasyfikowć aby ustalić właściwe metody ich zarządzania i usuwania. Laboratoria Mérieux NutriSciences mogą wykonać klasyfikację odpadów i pomóc klientom w opracowaniu programów ich utylizacji.