Monitoring jakości wód powierzchniowych ma celu ochronę środowiska wodnego, identyfikacja zanieczyszczeń obszarowych pozwala na ocenę wpływu przemysłu i rolnictwa na środowisko naturalne. Kontrola jakości wód powierzchniowych, szczególnie z terenów wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, odgrywa istotną rolę z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzi.

Mérieux NutriSciences - badania wody powierzchniowej

Termin “woda powierzchniowa” stosuje się w odniesieniu do wody występującej na powierzchni skorupy ziemskiej: strumieni, rzek, jezior, bagien, mórz i oceanów.

Mérieux NutriSciences oferuje pobór i analizę wody powierzchniowej oraz wody uzdatnianej do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, wody przeznaczonej do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wody wykorzystywanej celów rolniczych i chowu i hodowli ryb, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami i normami ochrony środowiska.

Usługi z zakresu badania wody powierzchniowej dostępne są wybranych oddziałach Mérieux NutriSciences zlokalizowanych W Europie.

Badania wody powierzchniowej nie są wykonywane w oddziale Mérieux NutriSciences w Polsce.

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
26 czerwiec 2020
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków chemicznych, w których atomy węgla i wodoru tworzą dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych. Występowanie WWA w zboż...
26 czerwiec 2020
W związku z obawami dotyczącymi wpływu mikroplastiku na środowisko i zdrowie ludzi, wiele państw członkowskich UE zaproponowała krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikroplastiku w niektórych ...
26 czerwiec 2020
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią grupę związków chemicznych, w których atomy węgla i wodoru tworzą dwa lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych. Występowanie WWA w zboż...
26 czerwiec 2020
W związku z obawami dotyczącymi wpływu mikroplastiku na środowisko i zdrowie ludzi, wiele państw członkowskich UE zaproponowała krajowe zakazy dotyczące celowego stosowania mikroplastiku w niektórych ...