Woda gruntowa zbiera się w warstwach wodonośnych pod ziemią, gdzie wypełnia pory i szczeliny w skałach i glebie. Monitorowanie jakości wody gruntowej, będącej źródłem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia człowieka. Zanieczyszczenia wód gruntowych spowodowane są głównie działalnością człowieka, pochodzą ze ścieków z terenów przemysłowych, rolniczych i składowisk odpadów komunalnych.

Mérieux NutriSciences - badania wody gruntowej

W ramach monitorowania jakości wody gruntowej Laboratorium Mérieux NutriSciences wykonuje pobieranie próbek wody, analizę parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody, przygotowanie raportu z badań zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm środowiskowych. 

Nasze usługi z zakresu monitorowania środowiska obejmują:

 • analizy mikrobiologiczne
 • analizy eko-toksykologiczne
 • badania parametrów fizykochemicznych
 • wykrywanie i oznaczenie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, w tym:
  • lotnych związków organicznych (LZO - VOC),
  • dioksyn (polichlorowane dibenzo-p-dioksyny, PCDD), furanów (polichlorowane dibenzofurany, PCDF) i bifenyli,
  • całkowitej zawartości węglowodorów ropopochodnych (TPH),
  • średnio-lotnych związków organicznych (SVOC), 
  • metali.

Usługi z zakresu badania wody gruntowej dostępne są wybranych oddziałach Mérieux NutriSciences zlokalizowanych W Europie.

Badania wody gruntowej nie są wykonywane w oddziale Mérieux NutriSciences w Polsce.

Może Cię również zainteresować