Azbest jest włóknem mineralnym, którego wykorzystanie zostało zakazane w wielu krajach na całym świecie z powodu zagrożenia wywoływaniem poważnych chorób wywołanych przez długotrwałe wdychanie jego włókien.

Sztuczne włókna szklane (wełna mineralna, ogniotrwałe włókna ceramiczne) mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu i wymagają specjalnej troski w obchodzeniu się z nimi, czy ich usuwaniu. Mérieux NutriSciences oferuje swoje usługi w zakresie badania azbestu i sztucznych włókien szklistych: przez wiele lat opracowano skuteczne metody wykrywania, określanie ilości i typu azbestu, pyłu azbestowego i luźnych włókien w każdym obszarze i każdym stężeniu. Do najczęściej analizowanych przypadków należą odpady stałe, takie jak azbest albo cement azbestowy, odpady budowlane, materiały ogniotrwałe, włókna syntetyczne i materiały podejrzewane o obecność azbestu i podłoża nawierzchni kolejowych.

Mapowanie

Mérieux NutriSciences oferuje spis, mapowanie i charakterystykę produktów zawierających azbest w budynkach, roślinach, itd.

Ocena statusu

Mérieux NutriSciences oferuje ocenę produktów zawierających azbest i ewaluację wszystkich zagrożeń dla zdrowia przez wykorzystanie odpowiednich algorytmów; można również ocenić stan pokrycia dachów azbestem/cementem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19 listopad 2021
Alkaloidy tropanowe stanowią grupę toksycznych metabolitów wtórnych występujących naturalnie w roślinach kilku rodzin, w tym Solanaceae, Proteaceae, Rhizophoraceae oraz Erythroxylaceae. ...
29 październik 2021
Alkaloidy pirolizydynowe (PA) to związki będące pochodnymi pirolizydyny, stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin takich jak Asteraceae, Bor...